fly 2000px
fly 2000px

VedvarendeEnergi stiller forslag om flyafgifter

Flyvning har en stor og stigende klimabelastning. Danskernes klimabelastende flyvning er 4-
5 gange større end verdensgennemsnittet og er kraftigt stigende. Hvis vi skal stoppe
uoverskuelige klimaændringer, skal vi reducere alle drivhusgasudledninger, også fra
flyvning. Derfor er 11 organisationer i dag gået sammen om et forslag for flyafgifter i
Danmark. Da vi er bundet af internationale aftaler, kan vi ikke lægge afgifter direkte på fly
eller på flybrændstof. Derfor foreslår vi en passagerafgift, som i vore nabolande.

Forslag om en passagerafgift på flyrejser
Flyvning er ikke alene den mest klimaskadelige, men også den hurtigst voksende
transportform. Denne vækst skyldes ikke mindst at flyvning, på trods af den store
klimabelastning, er næsten totalt undtaget fra afgifter. Flyvning er fritaget fra moms, og
jetfuel leveres uden afgift.
Hvis vi skal sikre et stabilt klima, skal vi reducere i CO2-udledninger i hidtil uset omfang.
Det mest logiske første træk for at begrænse flyenes klimaskader er at gøre det dyrere at
flyve ved at indføre en passagerafgift som i vores nabolande, noget vi kunne kalde for
en klimaskadeafgift. Det skal være et første skridt. Skatteindtægterne skal bruges til en
grøn omstilling i transportsektoren.

Forslag fra:
• 350 Klimabevægelsen i Danmark, kontakt Thomas Meinert Larsen
• Bedsteforældrenes Klimaaktion, kontakt Annegrethe Jørgensen,
• Bevar Jordforbindelsen, kontakt Poul Kattler
• Danmarks Naturfredningsforening København, kontakt Ole Damsgaard
• Den Grønne Studenterbevægelse, kontakt Frederik Sandby
• Det Økologiske Råd, kontakt Jeppe Juul
• Greenpeace, kontakt Tarjei Haaland
• Jyder mod Overflødige Motorveje, kontakt Ellen Odgaard
• Miljøorganisationen Vedvarende Energi, kontakt Gunnar Boye Olesen
• NOAH - Friends of the Earth Denmark, kontakt Jacob Sørensen
• Rådet for Bæredygtig Trafik, kontakt Kjeld Allan Larsen

Scroll to Top