VedvarendeEnergi & UngEnergi inviterer til landsmøde og generalforsamling 2023 i hjertet af Aarhus

VedvarendeEnergi & UngEnergi inviterer alle, der er interesserede i bæredygtighed og grøn omstilling til landsmøde og generalforsamling 2023 i hjertet af Aarhus.

Formatet er i år lidt anderledes, idet vi holder os til én dag. Det foregår lørdag d. 22. april 2023 kl. 10.00.

Årets tema er "Lokalt engagement i den grønne omstilling, " og dagen byder både på generalforsamling, inspirerende oplæg og hyggelig fællesspisning om aftenen.

Til landsmødet er der bl.a. mulighed for at blive klogere på de muligheder, men også de udfordringer, der kan være i forbindelse med grønne, lokale fællesskaber. Det sker, når vores frivilligkonsulent, Nilas Bay-Foged, taler med to lokale ildsjæle i Aarhus, Paul Natorp og Helene Simoni Thorup, som gennem mange år har arbejdet med lokalt engagement i den grønne omstilling.

Vi byder også velkommen til Kathrine Olldag og Det Grønne Monopol: Sammen vil Kathrine og monopoldeltagerne diskutere de dilemmaer, der kan opstå, når man engagerer sig lokalt i klimaspørgsmål og den grønne omstilling.

Så kom endelig, og vær med til en hyggelig dag, hvor vi inspirerer hinanden omkring hvordan man bedst inddrager civilsamfundet og borgerne i den grønne omstilling, og de mange muligheder ved at lave grønne, lokale fællesskaber.

Landsmødet er både for medlemmer, frivillige og dig, der vil møde andre, som er engagerede i klimaprojekter og involvering af civilsamfundet i den grønne omstilling.

KORT OG GODT

HVAD: Landsmøde 2023

TEMA: ”Lokalt engagement i den grønne omstilling”

HVOR: Klostergade 37, 8000 Århus C

HVORNÅR: 22. april, klokken 10-17 (spisning og hygge herefter)

Tilmelding foregår ved at sende en mail til Caroline på cfo@ve.dk

Deltagelse er gratis - og det er den lækre veganske mad og drikke også, hvis du er medlem af foreningen, eller sørger for at melde dig ind forud for landsmødet. Du kan melde dig ind her: https://ve.dk/vae.../medlem/bliv-medlem-af-vedvarendeenergi/

 

Landsmøde 2023 – Program

Sted: Frivilligcentret Klosterport, Aarhus

Tema: Lokalt engagement i den grønne omstilling

Fredag den 21. april (kun UngEnergi – på VEs sekretariat)

17:00 - 19:00 Forberedelse og velkomst
19:15 - 20:00 Aftensmad
20:00 - 22:00 Klimahygge

 

Lørdag den 22. april

Kun for UngEnergi – på VEs sekretariat:

08:00 - 09:00 Morgenmad (UngEnergi)
08:45 - 10:15 UngEnergi Generalforsamling

For hele VedvarendeEnergi - og andre interesserede:

10:00 Ankomst og kaffe

10:30 Velkomst til Landsmøde 2023 v. Bjarke Rambøll, Jonathan Ries og Tobias Nørkjær Holmgaard

10.40 Styrker og udfordringer med grønne lokale fællesskaber

Samtale mellem frivilligkonsulent Nilas Bay-foged og to lokale ildsjæle, Paul Natorp og Helene Simoni Thorup, som gennem mange år har arbejdet med lokalt engagement i den grønne omstilling

 

11.45 VedvarendeEnergi Generalforsamling - del 1

- Valg af dirigent og referent
- Beretning fra bestyrelsen
- Overordnede linjer v. formand Jonathan Riis

12:00 Frokost

12:45 Beretningen (fortsat)

- Stationer med dialog: Politik, Internationalt, DK-projekter, UngEnergi og EnergiTjenesten.

- Fælles opsamling v. Jonathan Ries

 

(Pause i generalforsamlingen)

13.45 Kaffepause

14.00 Kathrine & det grønne monopol

Kathrine Olldag vil med et hold af tre grønne monopoldeltagere diskutere dilemmaer, der kan være i lokalt engagement i den grønne omstilling.

14:45 Kaffepause

 

15:00 VedvarendeEnergi Generalforsamling - del 2

- Fastlæggelse af kontingent
- Regnskab og budget
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse, formand, næstformand, suppleanter og intern revisor
- Eventuelt

16:45 - 17.00 Afslutning på generalforsamlingen

 

18:00 - 21.00 Aftensmad

 

landsmode_foto_faelles
Scroll to Top