VedvarendeEnergis kommentar til forslag til ændring af bygningsenergidirektiv

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette forslag fra EU-Kommissionen, som en del af diskussionen af den danske holdning til dem.

Det er vigtigt at bygningsenergidirektivet fortsat har som mål at nye og renoverede bygninger i EU fra 2020 skal være ”nær nulenergibygninger”. Det er vigtigt at dette fastholdes og at der i det ændrede direktiv indføres en jævnlig rapportering fra og med 2020, f.eks. 4 gange hver tiår, om hvordan fremskridt er med at få regler på plads, som sikrer nær nulenergihuse, samt ikke mindst hvordan det går med gennemførsel af reglerne og hvordan det går med omstillingen af bygningsmassen til nær nulenergihuse.

I forlængelse af dette støtter VedvarendeEnergi, at EU-landene skal udfærdige nationale planer (roadmaps) med klare milepæle og virkemidler, som skal opfylde det langsigtede mål frem mod 2050 for nationale bygninger – med særlige milepæle hvert 5. år startende med 2025, svarende til Paris Aftalens femårige forpligtelsesperioder.

VedvarendeEnergi anbefaler, at Danmark arbejder for, at sammenkædningen af transportsektoren og bygningssektoren via tilstedeværelsen af p-pladser (til elbiler) gøres mere overordnet, klarere og mere smidig, således at der tages hensyn til usikkerheden om den generelle teknologiske udvikling og ikke stilles krav til P-pladser i tætte bydele med god kollektiv trafikbetjening.

VedvarendeEnergi støtter, at finansiering af renovering af bygninger kan sammenkædes med den energieffektivitet og de energibesparelser, som opnås gennem renoveringen; men det er vigtigt at der er mere fleksibilitet end foreslået i reglerne pga de store nationale forskelle.

Den foreslåede landekomite til at følge detaljerede regler beskrevet i art. 23 bør suppleres med en interessentkomite (a consultation forum), der forelægges de samme spørgsmål som landekomiteen.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen gbo@ve.dk

Scroll to Top