VedvarendeEnergis kommentar til nyt arbejdsprogram for EU Ecodesign og energimærkningsarbejde

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette EU arbejdsprogram for perioden 2016-19.
Det er vigtigt at fortsætte med en ambitiøs indsats for at styrke EU Ecodesign reguleringer og energimærkning, samt udvide den til også at styrke den cirkulære økonomi i EU, bl.a. med regler for holdbarhed (holdbarhed er allerede med for nogle produkter), mulighed for reparationer, genbrugelighed og mulighed for genanvendelse af komponenter og materialer.

Der er flere produktgrupper, der med fordel kunne medtages i den indikative liste over nye produktgrupper, som undersøges med henblik på Ecodesign og energimærkning, Det gælder bl.a. brødristere og hårtørrere, samt IT-produkter, som smartphones, hvor der udover energiforbrug har et stort forbrug af sjældne ressourcer ved produktionen.

Det er også vigtigt at der ved de mange kommende revisioner af eksisterende Ecodesign- og energimærkningsreguleringer sættes tilstrækkelige midler af til en grundig gennemgang af erfaringer fra reguleringerne samt udvikling af teknologi og marked for de omfattede produktgrupper, så der på baggrund af revisionerne kan sættes tidssvarende og ambitiøse Ecodesign krav og energimærker.

EU bør gøre en indsats for at reducere energiforbrug for industrielle fyr og ovne samt for dampkedler. Ecodesign-studier har vist at der er mulighed for anseelige besparelser med EU-regler for disse produkter; men at Ecodesign ikke er den rigtige reguleringsform. Samtidig er EU-ETS utilstrækkelig, både pga de lave kvotepriser og fordi det ikke omfatter alle anlæg, direktivet for mellemstore fyr (MCB-directive) dækker ikke energieffektivitet og energieffektivitetsdirektivet omfatter ikke direkte disse produkter. Det bør derfor sikres at EU energieffektivitetsregulering også kommer til at omfatte disse produktgrupper.

Endelig bør EU fremover udarbejde handlingsplaner før den periode, de omfatter, ikke som her 11 måneder inde i perioden.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen gbo@ve.dk

Scroll to Top