vestafrika projekt ve
vestafrika projekt ve

VedvarendeEnergis projekt i Vestafrika tager fart

vestafrika projekt ve

VedvarendeEnergi varetager i øjeblikket et miljøprojekt i Vestafrika, der mindsker effekten af klimaforandringer for fattige ved at give adgang til vedvarende energi. Projektet gør dette ved at styrke implementeringen af de miljø- og klimapolitikker, som er vedtaget på regionalt niveau af bl.a. the Economic Community of West African States (ECOWAS). Baggrunden herfor ligger i, at de regionalt vedtagne politikker stadig ikke er implementeret tilstrækkeligt på nationalt niveau.

Projektet vil styrke den nationale optagelse af politikkerne ved at øge viden og følelsen ejerskab af disse blandt civilsamfundet, den private sektor samt beslutningstagere både regionalt og nationalt i ECOWAS-området. VedvarendeEnergi varetager projektet sammen med International Network for Sustainable Energy (INFORSE) i partnerskab med syv forskellige afrikanske lande: ENDA i Senegal, CEAS i Burkina Faso, MFC i Mali, JVE i Benin, OPED i Togo , AFHON i Côte d’Ivoire, og CODDAE in Niger.

 

Projektet kan deles ind i tre forskellige lag: Først vil projektet analysere de nationale fremgangsmåder og identificere ”best practice” i de syv lande. Dernæst vil projektet øge det nationale samarbejde og civilsamfundsorganisationers viden og evner i forbindelse med at være fortaler for udbredelsen af ren energi. For det tredje vil projektet fokusere på at forbedre den regionale fortalervirksomhed rettet mod ECOWAS institutioner og beslutningstagere, som varetager fattigdomsbekæmpelse gennem adgang til vedvarende energi.

 

Projektet startede i januar 2016 og varer indtil december 2018, og er finansieret af Det Danske Udenrigsministerium gennem CISU’s Pulje for Klima og Miljø.

Scroll to Top