blue arrow
blue arrow

Vores nye energivision – på Folkemødet

Solen skinnede fra en skyfri himmel over bornholmske Allinge, og der var fuldt hus i VedvarendeEnergis telt på Folkemødet søndag formiddag. Mere end 50 mennesker fik her præsenteret VedvarendeEnergis nye energivision, “Hurtig omstilling til vedvarende energi”. Jørgen Steen Nielsen, anerkendt klimajournalist fra Information, introducerede visionen og den nye publikation, der på 24 sider giver en hurtig introduktion til visionens omfattende materiale.

Det er fortsat VedvarendeEnergis ambition, at Danmark skal omstille til 100% vedvarende energi inden 2030. De nye analyser viser, at det stadig kan lade sig gøre, selvom det bliver stadig sværere, efterhånden som vi kommer tættere 2030, og der ikke er taget de nødvendige beslutninger.

Professor Frede Hvelplund fra Aalborg Universitet bemærkede, at der er brug for nye virkemidler, bl.a. investeringer i de variable elforbrug, der skal sikre, at vi får udnyttet el fra sol og vind optimalt. Det kan fx være fremme af varmepumper i varmeforsyningen, kombineret med varmelagre, men der skal også andet til, f.eks. brintproduktion.

Omstillingen til mere bæredygtig transport går for langsomt

Gunnar Boye Olesen, projektleder for visionen, gennemgik kort de samlede forslag. Da hverken omstilling til kollektiv transport eller overgangen til el-og brintbiler er gået så hurtigt, som vi havde håbet, er det ikke længere realistisk at omlægge hele bilparken til el-og brintbiler inden 2030 (som VedvarendeEnergi tidligere har foreslået).

Det betyder dog langt fra, at vi må opgive den hurtige omstilling: Hvis vi bruger alle trafikinvesteringer frem til 2030 (omkring 200 milliarder kr.) på kollektiv transport, og samtidig giver fordele for elbiler samt hæver afgifter på benzinbiler, så når vi afgiftsniveauet før 2006.

Så kan vi få en kraftig omstilling af transporten inden 2030. Det betyder, at vi vil kunne dække det resterende benzin- og dieselforbrug med 2. generations biobrændsler, produceret af dansk biomasse allerede i 2030.
Da både personbiler og bio-raffinaderier har dårlig energieffektivitet, vil det dog betyde, at der er brug for mere biomasse end i VedvarendeEnergis tidligere energivisioner. Det vil kunne klares med mere biomasse fra landbruget, kombineret med mindre brug af biomasse til varme.

Både energibesparelser og vedvarende energi vinder terræn

Inden for varmeforsyningen er der heldigvis sket det, at både store solvarmeanlæg med sæsonvarmelagre og geotermi er på vej frem, og de kan erstatte varme fra biomassefyrede kraftvarmeværker og kedler.

Ligesom i VedvarendeEnergis tidligere energivisioner, så går det dog ikke uden energibesparelser. Vi kan spare 40% af byggeriets energiforbrug med bl.a. energirenoveringer og effektive apparater. Industri og landbrug kan spare næsten lige så meget, hvis de begynder at arbejde med investeringer i energibesparelser med op til 10 års tilbagebetalingstid, frem for de nuværende 2-3 år.

Vi kan godt være mere ambitiøse i omstillingen til grøn energi

Michael Søegaard Jørgensen fra Selskab for Grøn Teknologi støttede ambitionerne om den hurtige omstilling og opfordrede til at sammenligne med regeringens scenarier for en langsommere omstilling.
Efter indledninger fra panelet var en livlig debat, bl.a. om hvordan vi kan få den hurtigere omstilling, og hvad der skal til lokalt.

Det er nu muligt at læse publikationen og baggrundsnotater på VedvarendeEnergis hjemmeside, som løbende udbygges med flere notater, samlede beskrivelser og politiske forslag i de kommende måneder.

blue arrowFind flere informationer om Energivisionen på hjemmesiden

Til efteråret inviteres VedvarendeEnergis medlemmer til en række arrangementer om energivisionen, bl.a. en debat på Christiansborg 28. oktober kl. 16-20.

Hurtig omstilling til vedvarende energi er støttet af Velux Fonden.

Scroll to Top