Imens en hel branche rejser sig, gør en kæmpe klimabelaster det samme

Flytransport er en af de helt store klimasyndere. Alligevel er der en forventning om at flytransporten snart igen kan finde sin vej ind i danskernes ferieplaner efter halvandet år med lav aktivitet. VedvarendeEnergi foreslår derfor at indføre flyafgifter, som flere af Danmarks nabolande allerede har gjort, i håb om at lette konsekvenserne for klimaet.  

 Af Jeppe Schlüter Pleidrup 

 Nu lakker sommeren 2021 mod sin ende. En sommer hvor mundbind har været mindre synlige, restaurationsbranchen har haft mere albuerum og rejser udenfor Danmarks grænser har været mere tilgængelige. For mange danskeres vedkommende er rejsen startet ved at boarde et fly. 

 Flytransporten formodes da også at komme på benene igen efter coronapandemien hev tæppet væk under den i foråret 2020. Det understøttes af rapporter, som vidner om en fordobling af danske flypassagerer fra Københavns lufthavn i juli 2021, sammenlignet med juni samme år. Desværre er det også en markant klimabelaster, som er ved at finde fodfæste igen. Alligevel har luftfarten hidtil været forholdsvist ureguleret og afgiftsfri, sammenlignet med f.eks. biltransport, hvilket er en del af forklaringen bag danskernes flyvevaner. 

 En udbygning af flytrafikken 

Luftfartsbranchen forventer også selv en kraftig stigning i antallet af passagerer – og dermed også i antallet af flyafgange. På baggrund af deres forventninger, har luftfartsbranchen søgt om en fordobling af kapaciteten i Københavns Lufthavn, og anmodningen bliver allerede behandlet i Folketinget i løbet af efteråret. En sådan kapacitetsudbygning vil medføre en større udledning af CO2 og andre klimaskadelige partikler, som konsekvens af at der er flere fly i luften. 

 “Det er både fordi der bliver udledt så meget CO2 af at flyve, men også fordi flytrafik belaster klimaet gennem vanddamp, partikler osv. Når disse stoffer bliver udledt i flyets højder, påvirkes klimaet enormt meget,” fortæller Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator for Vedvarende Energi. 

 Derfor er flybranchens egen løsning – med alternative og mere bæredygtige og klimavenlige brændsler som et middel til at komme klimabelastningen til livs – langtfra tilstrækkelig. Brændstofforbruget udgør nemlig kun en brøkdel af lufttransportens samlede klimaaftryk. 

 VE’s standpunkt 

“Derfor er en fordobling af flytransport fra Københavns Lufthavn fuldstændigt uforeneligt med en bæredygtig udvikling,” fastslår Gunnar Boye Olesen. 

 Som en løsning på problemet foreslår VedvarendeEnergi at Danmark følger flere af vores nabolande trop og endelig indfører klimaafgifter på flyrejser i forbindelse med den kommende finanslov. For eksempel indførte Tyskland allerede i 2018 en flyafgift for passagerer, som varierer i størrelse fra knap 100 til 450 danske kroner, afhængigt af rejsens længde. Udover flyafgifter støtter VedvarendeEnergi samtidigt op om at vi alle sammen i højere grad tager på ferierejser med kortere afstande, som muliggør alternative rejseformer. 

 ”En væsentlig del af flyafgange er ferie- og fritidsrelaterede rejser. Her går vi ind for at man tager kortere og dermed mere klimavenlige rejser. F.eks. tog og bus sydpå eller cykelferie i Danmark,” forklarer Gunnar Boye Olesen. 

Scroll to Top