Det grønne valg skal være det nemme valg

Verdens forbrug vokser og vokser – og som konsekvens smider vi mere og mere ud. Vi skiller os især af med store mængder af elektronik til stor skade for klima og miljø. For at komme problemet til livs bør vi bruge vores elektronik så længe som muligt. Men manglende forbrugerrettigheder og få muligheder for reparation gør det vanskeligt. Det forsøger Frankrig nu at gøre op med via ny lovgivning som det første land i Europa, fortæller Henrik Hjortlund Nielsen, frivillig i VEs politiske gruppe.

Af Charlotte Elisabeth Christiansen

I 2019 skilte menneskeheden sig af med 53,6 millioner ton elektronisk affald. Det svarer til mere end 4500 eiffeltårne. Blot to år tidligere var den mængde cirka 10 gange mindre. Indenfor samme periode er prisen på elektronik faldet. Samtidigt gør en kombination af designvalg og manglende software-opdateringer fra producenternes side det sværere og sværere for forbrugere og uafhængige reparatører at reparere de fleste former for elektronik.

Netop den problemstilling synes Henrik er interessant. Han har en særlig interesse for forbrugerrettigheder og cirkulær økonomi, og det er også de emner han bl.a. er engageret i som frivillig. Samtidigt tænker Henrik over, hvad han selv konkret kan gøre for at leve mere bæredygtigt, selvom han synes at det kan være vanskeligt:

”Som studerende har jeg nogle begrænsninger. Jeg har ikke altid økonomien til at træffe alle de valg, jeg gerne vil, og nogle gange går jeg på kompromis. Men jeg føler at jeg på mikro-niveau prøver at gøre noget. Det er ikke fordi jeg går fuldstændig bananas med at alt skal være genbrug. Men jeg prøver ikke at købe for meget nyt tøj eller elektronik. Jeg prøver at begrænse det så vidt muligt,” fortæller han.

For meget elektronik – og for få rettigheder

 Med udgangspunkt i de tanker og Henriks interesser har han skrevet et indlæg om vores overforbrug af elektronik og manglen på forbrugerrettigheder, når det kommer til reparation af den – og hvordan Frankrig, som det første land i Europa, forsøger at gøre op med det ved hjælp af lovgivning.

Den 1. januar 2021 implementerede Frankrig et såkaldt reparationsindeks for fem forskellige typer af elektronik. Det betyder at producenter af smartphones, fjernsyn, bærbare computere, vaske- og græsslåmaskiner er forpligtede til at markere et produkts såkaldte reparationsscore med et mærkat på emballagen.

Formålet med indekset er at informere forbrugerne om mulighederne for at reparere den elektronik, de køber, men også at opfordre dem til at vælge produkter, der nemmere kan repareres. Det vil nemlig give producenterne et incitament til at lave mere reparationsvenlige produkter – og det giver elektronik med en længere levetid til gavn for både miljøet og forbrugernes pengepung.

Flere vil gerne reparere deres elektronik

I sit indlæg skriver Henrik ikke kun om det franske reparationsindeks, men også om den europæiske Right to Repair-kampagne, der er en del af samme bølge, hvor både organisationer, myndigheder og borgere forsøger at gøre op med særligt overforbrug af elektronik igennem fokus på bedre muligheder for reparation.

Henrik håber, at indlægget kan være med til at skærpe opmærksomheden omkring at forbrugerne mangler rettigheder, når det kommer til reparation af elektronik – og at det bidrager til at de grønne valg, som at reparere sin telefon frem for at udskifte den, ikke umiddelbart er det nemme valg. Desværre afholder det mange fra at træffe bæredygtige valg, selvom de egentligt gerne vil, forklarer Henrik:

 

”Jeg tror at for manges vedkommende handler det om hverdagslivets kompleksitet – i en hverdag med mange gøremål og aktiviteter, vil vi gerne tage det her aktive valg, men det er bare svært at gøre det. Da jeg var barn var det her med at reparere sine ting mere naturligt, f.eks. blev vores fjernsyn sendt til reparation, men det gør man ikke længere, fordi det er blevet sværere.”

 

Cirkulær økonomi og et marked for reparationer

 I Frankrig er det med reparationsindekset blevet en smule nemmere for forbrugerne at træffe grønnere valg. Og snart bliver det endnu nemmere: Der er planer om at indekset i 2024 skal udvides, så det både kommunikerer hvor reparationsvenligt og hvor holdbart et produkt er. Samtidigt vil listen over produkter, der skal bære mærkatet, blive udvidet.

I EU stiger støtten også til bedre rettigheder for forbrugerne, når det gælder reparationer – også til at lave et fælles EU-reparationsindeks, som de mange aktører bag Right to Repair-kampagnen kæmper for. Det er håbet, at der allerede i 2023 vil være et reparationsindeks i EU for smartphones, tablets og computere. Men det franske indeks kan også åbne andre muligheder, mener Henrik:

”Det kan være det næste skridt til at få en mere naturlig cirkulær økonomi i gang, fordi det sætter et øget fokus på reparationer. Og det tror jeg kan skabe et marked for reparationsvirksomheder, hvor den lokale innovationskraft kan iværksættes. Med indekset er der i hvert fald højere forventninger hos forbrugerne til at det er muligt at få repareret sine ting, og at det kan ske hurtigere.”

 

Læs Henriks indlæg her.

 

Scroll to Top