Maden har stor betydning for miljøet

Af Jeppe Schlüter Pleidrup 

Flere og flere danskere spiser i dag mindre kød – og mere plantebaseret.  Vegetarisk kost er i klimaets navn blevet mere almindeligt – endda i en grad hvor også de moderne kostråd tager højde for vores spisevaners konsekvenser for klimaet og miljøet. Det har tilsyneladende været 25 år undervejs.

I en udgivelse af VedvarendeEnergis daværende medlemsblad, Råstof anno 1996, lægges der nemlig op til at skrue ned for kødet i familiens daglige kost – baseret på dengang nye undersøgelser fra konsulentfirmaet I/S ØkoAnalyse,. Selvom man også dengang allerede vidste at det er bedre for vores helbred at spise mindre kød, var det tilsyneladende overraskende hvilke konsekvenser vores kødforbrug har for miljøet og klimaet. Læs artiklen nedenfor, og bliv klogere på hvordan man forholdt sig til nyheden om klimabelastningen i en kødrig kost i 1996.

 

Maden har stor betydning for miljøet

Af Erik S. Rasmussen

I årevis har ernæringseksperterne gjort os opmærksomme på, at en sund kost er ensbetydende med mindre kød, flere kornprodukter og mere frugt og grønt. Nu er der kommet dokumentation for, at denne menu ikke kun er godt for den enkeltes sundhed, men også for miljøet. Det er det grønne konsulentfirma I/S ØkoAnalyse, der sammen med Forbrugerstyrelsen og Miljøstyrelsen har undersøgt, hvor meget en families daglige gøremål belaster miljøet. Ganske overraskende viser undersøgelsen, at over en tredjedel af familiens samlede ressourceforbrug og forurening stammer fra dens forbrug af mad. Miljøbelastningen er vurderet ud fra det ressourceforbrug og den forurening, der er knyttet til maden fra jord til bord. Det drejer sig om fremstilling og forarbejdning af råvarerne hos producenterne, familiens transport til indkøb, selve madlavningen derhjemme i køkkenet, opvask samt opbevaring af maden i køleskab og fryser i hjemmet.

Kød koster mest energi

Det er i fremstillingsprocessen, der bruges langt de fleste ressourcer og forurenes mest. Derfor er valget af fødevarer af afgørende betydning for, hvordan familiens spisevaner påvirker miljøet. Erstatter familien i tråd med kostrådene 25-50% af sit kødforbrug på knap 70 kg kød pr. person pr. år med kartofler, ris, pasta, brød og bønner, vil det medføre en væsentlig energibesparelse. I et almindeligt måltid med kød, grøntsager og kartofler står produktionsenergien til kødet alene for 50%, mens grøntsagsproduktionen står for 15% og produktionen af kartoflerne tager 12%. Den resterende del af det samlede energiforbrug går til de øvrige anvendte råvarer samt til madlavningen, opvask mv.

Drivhusgrøntsagerer er dyre i energi

Udover, at det er godt for miljøet at leve mere vegetarisk, viser undersøgelsen også, at dyrkningsformen er af stor betydning for madens ressourceforbrug. Når der dyrkes danske eller hollandske tomater og agurker i opvarmede drivhuse, bruges der 5 gange mere energi end hvis tomaterne og agurkerne dyrkes på friland i Sydeuropa og transporteres til Danmark med lastbil. Også selvom tomaterne er fløjet hertil, vil det samlede energiregnestykke være mindst dobbelt så godt for frilandsgrøntsagerne. I undersøgelsen er der ikke medtaget pesticidforbruget, dette ville ellers tale til fordel for de danske drivhusgrøntsager. Når der produceres danske tomater og agurker, anvendes der nemlig ingen pesticider, hvilket der i særdeleshed bliver, når der dyrkes sydeuropæiske frilandsgrøntsager.

 

Scroll to Top