Klimaskadelige finansieringer fortsætter trods stop for fossil eksportstøtte

Trods en melding fra regeringen om at udfase fossile brændstoffer i eksportfinansiering, kan der stadig investeres i sektorer og projekter, der øger klimabelastningen. Det skriver Vanessa Buth, campaigner i Ansvarlige Investeringer, i dette debatindlæg, som blev bragt i Klimamonitor.

For et år siden annoncerede Danmark i sin globale klimastrategi at prioritere en udfasning af globale subsidier på fossile brændsler og at styrke fokus på miljø.

Samtidig udtalte det danske statsejede eksportkreditagentur EKF, at de ikke længere vil støtte kul.

Den danske regering støtter gennem EKF indenlandske virksomheder med at finde oversøiske markeder for deres produkter i sektorer og lande, hvor der er højere risiko for, at køberen ikke kan betale – og hvor kommercielle långivere derfor er tilbageholdende med at yde lån.

Nu skal handel med alle fossile brændsler, det vil sige også olie og gas, undtages for eksportkreditstøtte, så Danmark kan nå sine klimamål.

Men for »at de globale finansieringsstrømme vendes fra investeringer i fossile til grønne løsninger og -tilpasningstiltag«, som den globale klimastrategi 2020 fastsætter, (den nye strategi offentliggøres i slutningen af september 2021) og for at nå Paris-aftalens klimamål, er denne udfasning ikke nok.

Cement vokser

Udfasningen er en velkommen erklæring, men får alene ikke nogen stor betydning for EKF’s – eller Danmarks – drivhusgasbudget. Der er nemlig ikke tilføjet nye fossile brændstofprojekter i det danske eksportkreditbureau EKF’s portefølje for 2019, 2020 og 2021. Og som vores analyse af udledninger fra danske eksportkreditter fra 2021 viser, har EKF andre CO2-forurenende og miljøskadelige projekter i sin portefølje, hvoraf nogle sektorer endda er i vækst. Det gælder for eksempel cement.

Efter den seneste IPCC-rapport er der et stigende pres på landene for at øge deres klimaindsats, især hvad begrænsning af finansieringen af fossile brændstoffer angår. Danmark har udfaset international udviklingsstøtte (IFU) til fossil brændstof-relateret el-produktion (gas er fritaget til 2023).

Derudover foretager EKF i øjeblikket en analyse af konsekvenser ved et stop for dansk eksportfinansiering til aktiviteter relateret til fossile brændsler.

Danmark er del af en gruppe af lande, der for eksempel igennem ’Power Past Coal Alliancen’ (PPCA) og initiativet ’Beyond Oil and Gas’ (BOGA), prøver at øge den globale klimaindsats.

VedvarendeEnergi er en udviklings- og miljøorganisation, der arbejder i Danmark og internationalt. Vores Just Finance International-program arbejder på at sikre, at det offentlige budget, der bruges globalt på udvikling og infrastrukturfinansiering, bidrager til at fremme bæredygtighed for befolkninger og miljø.

Storbritannien udfasede fossilt brændstof i internationale offentlige finanser (med undtagelser) tidligere på året, og Sverige skal afvikle støtten til kul i eksportkreditter inden udgangen af 2021 og olie og gas inden udgangen af 2022 (olie- og gastransport, opbevaring og raffinering er stadig tilladt).

Både Storbritannien og Sverige har støttet kul-, olie- og gasprojekter i stort omfang, inden de forpligtede sig til en udfasning.

Danmarks eksportkreditagentur EKF støttede til sammenligning sidst nye fossile brændstofprojekter (olie) i 2018 med lidt over 1,5 milliarder kroner, ud af et samlet budget for nye projekter på i alt 33 milliarder kroner i 2018 (EKF- årsrapport). I 2019, 2020 og 2021 har EKF ikke støttet fossile brændsler.

Selv om en formel udfasning er velkommen og nødvendig, har Danmarks udfasning en ubetydelig indflydelse på Danmarks drivhusgasbudget. Den medfører derfor heller ikke væsentlig politisk overbevisning for andre nationer, der har en større andel af fossilt brændstof i eksportkreditter, at tage samme beslutning.

Nye skridt

For at Danmark kan tage lederskab og reducere sit CO2-fodaftryk betydeligt, må vi tage klare skridt fremad og afvikle al offentlig finansiering af forurenende projekter på tværs af sektorer.

Selv om dansk støtte til eksporthandel er domineret af vindmølleprojekter, viser vores undersøgelse, at udover de tre fossile brændstofrelaterede projekter fra 2017 og 2018 tillader EKF støtte til projekter i andre sektorer, der fører til drivhusgasudledninger der risikerer ikke at være i overensstemmelsen med Paris-aftalen.

Den finansielle støtte til et projekt kan være lille i sammenligning, men den gør det muligt at gennemføre projektet, udvide det, og kan have en betydelig indvirkning på det lokale miljø og udledninger.

I 2019 og 2020 støttede det statsejede EKF for eksempel dansk handel med det brasilianske, sortlistede mineselskab Vale SA (rapporteret af Ekstra Bladet).

Minedrift medfører betydelige kulstofemissioner i forbindelse med udvinding og levering til markedet. Der var tidligere rejst alvorlige miljø- og humanitære bekymringer om Vale SA’s operationer af FN.

Haledæmninger, der bruges i minedrift til at opbevare de store mængder jernmalm, mudder og giftigt affald, udgør en betydelig risiko for miljøet og klimaresistens. En screening af alle eksportkreditprojekter med hensyn til deres udledninger, indvirkning på klimaresistens, samt øjede åbenheds- og rapporteringsstandarder ville udelukke sådanne miljøskadelige og risikable projekter fra at få offentlig dansk eksportstøtte.

Danmarks globale klimastrategi bør indeholde krav til vurderinger af projekters udledninger og miljøaftryk i alle internationale offentlige finanser. Dette inkluderer, udover støtten fra det danske eksportkreditbureau EKF, finansiering gennem multilaterale udviklingsbanker, udviklingsinvesteringer i IFU og investeringer i den statsejede pensionskasse ATP.

Dette vil omfatte, men ikke være begrænset til, handel relateret til cement, store vandkraftdæmninger, minedrift, aluminium, kemikalier og lægemidler, skovrydning, konventionelle landbrugsmetoder, maskiner og transportudstyr.

For at kontrollere overholdelsen af danske klimaforpligtelser bør en udfasning ledsages af øgede krav om gennemsigtighed i beslutningstagning og overvågning af internationale offentlige finanser (se anbefalingerne til EKF i vores rapport side 9).

Scroll to Top