Perspektiver på en grønnere fremtid

Medlemmer, frivillige og ansatte fra VedvarendeEnergis forskellige afdelinger i hele landet var samlet til Landsmøde 2021 d. 18. september i idylliske omgivelser på Sct. Knudsborg. Udsigten til den blå himmel, grønt græs og det bølgende hav dannede ramme om en dag, hvor fokus var på civilsamfundsorganisationernes, borgernes og fællesskabets rolle i den grønne omstilling – og ikke mindst VedvarendeEnergis bidrag her. 

Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

 “De lockdowns, der har været i 2020, har været udfordrende for en organisation som VE, hvor det både i det nationale og det internationale arbejde har været svært at mødes fysisk. Samtidigt gav synet af delfiner i verdens havne og bjergtoppe i horisonten os et perspektiv på, hvordan en grønnere fremtid kunne se ud.” 

 Sådan indleder bestyrelsesformand Jonathan Riis sin beretning om året, der er gået: 2020. Selvom der har været udfordringer, fastslår han at VE alligevel er kommet godt igennem året, hvor klima og den grønne omstilling fortsat havde en plads i mange menneskers bevidsthed, på trods af at corona stod højt på dagsordenen. De mange grønne aktiviteter, som VE laver, står på et godt fundament. 

 Det har organisationen bygget videre på i 2021, hvor der politisk endnu er behov for et større fokus på borgernes og civilsamfundsorganisationernes rolle i den grønne omstilling. Netop derfor fokuserer VE fortsat på at etablere og fastholde sin rolle som civilsamfundsorganisation, som Jonathan Riis understreger i sin beretning. 

 Arbejdet er vidtfavnende 

Som civilsamfundsorganisation favner VE bredt  ikke mindst fordi VE er en organisation, der laver mange forskellige typer af aktiviteter og indsatser. Samtidigt arbejder VE på forskellige niveauer, hvor organisationen både forsøger at påvirke beslutningstagere og almindelige borgere.  

 Hvor vidtfavnende arbejdet er, tydeliggør flere af medarbejderne fra sekretariatet til årets landsmøde med en kort gennemgang af hele organisationens arbejde i 2020. Det omfatter både det politiske arbejde, frivilligindsatser som UngEnergi, det internationale arbejde i Kenya og Mozambique, de danske projekter som bl.a. tæller FGU-skolerne og de Aktive Grønne Borgergrupper samt rådgivningsarbejdet i EnergiTjenesten.  

 Desuden er der VEs seneste tilføjelse til arbejdet: Ansvarlige Investeringer-teamet, som arbejder for at sikre at offentlige investeringer  både nationalt og internationalt  bliver brugt til at fremme en mere bæredygtig verden fremfor at blive brugt til at investere i fossile energiformer, der bidrager til klimaforandringer. 

 Vi skal have alle med 

Efter gennemgangen af organisationens arbejde i 2020 er der mulighed for at stille spørgsmål og høre mere om arbejdet ved en række stationer med dialog. Bagefter samler Jonathan Riis op: 

 “Det gennemgående i alle projekter er, at omstillingen sker lokalt og at vi her skal have alle med. Selvom vores projekter for det meste er forholdsvis små, så rykker vi meget med det, vi har.” 

 Med de ord er der lagt op til en workshop med fokus på, hvordan VE bedst fortsætter arbejdet med at mobilisere civilsamfundet og sikre at alle er med i den grønne omstilling. Rundt omkring bordene bliver betydningen af fællesskaber, som en måde at engagere folk i den grønne omstilling på, diskuteret. 

 “Det handler meget om følelser og om at få inspiration fra hinanden  og det kan man i fællesskaber,” påpeger en deltager. 

 En åbning mod nye måder at tænke og handle på 

En anden deltager bemærker, at det er vigtigt at man i fællesskaber samles om konkrete tiltag eller handlinger, som alle føler ejerskab over. Samtidigt er det vigtigt, at der er et socialt aspekt, som der f.eks. er i de Aktive Grønne Borgergrupper: 

 “Folk skal både snakke sammen og gøre noget sammen, hvis vi skal lykkes med hands-on aktiviteter i fællesskaber. Det her med konkrete aktiviteter kan være en åbning mod nye måder at tænke og handle på, men det er ikke hele løsningen,” mener han. 

 Netop de ord lægger op til at VE fortsætter arbejdet med at mobilisere gennem konkrete fællesskaber. Samtidigt giver de plads til refleksion over, hvordan VE fremover kan mobilisere på flere og nye måder  og hvordan det kan supplere de indsatser, som rækker udover at inspirere til holdnings- og adfærdsændringer, og hvor fokus er på at påvirke myndigheder og beslutningstagere. 

 

Scroll to Top