Grøn inspiration på FGU-skolerne

Alle skal med i den grønne omstilling – også dem, som ikke altid er de mest synlige i debatten. På de østjyske FGU-skoler har flere elever i efteråret arbejdet med klima og grøn omstilling – blandt andet eleverne på FGU Aarhus’ raplinje, som har fået inspiration til hvordan klimaet kan spille en rolle i musikken. Men hvordan gør vi bedst grøn omstilling inspirerende for de unge? Steffen Elsborg Nygaard, projektudvikler hos VedvarendeEnergi, fortæller om sit bud.  

Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

I et mudret landskab ligger der væltede træstammer og knækkede grene spredt udover jorden. De stammer, som stadig står oprejst, har mistet deres trækroner. Langs jorden løber en strøm af vand. Før var den enorm og bevægede sig med så stor kraft at den skyllede ind over landskabet og tog huse, træer, dyr og børn med sig. Nu er den igen så lille at byens beboere kan krydse strømmen ved at hoppe over den.  

Scenen er fra en portrætfilm, produceret af VedvarendeEnergi, hvor østjyske FGU-elever og kenyanske unge fortæller om hvordan de oplever, tænker og handler i forhold til klima og grøn omstilling. Kameraet fokuserer statisk på landskabet, mens rytmen fra en rapsang spiller i baggrunden. Sangen er skrevet og indspillet af de FGU-elever, der medvirker i filmen, og handler netop om klimaproblemerne og deres konsekvenser – som f.eks. oversvømmelser. 

I dag er eleverne på FGU Aarhus’ raplinje samlet for at se videoen. Èn af de tidligere elever, som medvirker i filmen, Kenneth Brian Cuesta, er også til stede. Senere vil han fortælle om tankerne bag den sang, han var med til at skrive – og hvilket budskab om klimaproblemerne, som han gerne vil have frem. 

Grøn omstilling og skraldet mad

Efter at have set filmen snakker eleverne om en række af de klimarelaterede emner, som videoen kommer omkring: Oversvømmelser, madspild, luftforurening og træbeplantning. Snakken foregår i forbindelse med en grøn workshop, der er en del af de såkaldte Grønne Uger. På de seks østjyske FGU-skoler har udvalgte elevhold været en del af de Grønne Uger, og gennem forløbet har eleverne arbejdet på forskellige måder med klima og grøn omstilling. 

”Tanken var at skabe inspiration omkring den grønne omstilling og at skabe en mulighed for at grøn omstilling kunne være noget andet end løftede pegefingre, hvor der er en masse ting, man ikke må,” forklarer Steffen. 

Raplinjens elever taler om det, der gjorde størst indtryk på dem i filmen. ”Det er sygt at danskere smider 700.000 ton mad ud om året,” bemærker en elev.  Det får en anden til at fortælle at han har spist en del skraldet mad – mad, som ellers ville være gået til spilde, ligesom flere fortæller at de ofte køber den mad, der er sat ned i supermarkedet, fordi den er tæt på udløbsdatoen. 

Skovbrande og bekymring for fremtiden 

En tredje elev bider mærke i de store kontraster mellem de klimarelaterede problemer, vi har i Danmark, og de problemer befolkningen oplever i et land som Kenya: 

”Det er svært at sammenligne Danmark og Kenya – det er meget mere seriøse problemer dernede. Her smider vi bare lidt mad ud,” forklarer han.  

For et år siden var Kenneth med i filmen, og han ser den i dag for første gang siden dengang. På det år er der sket meget – og det har betydning for hvordan Kenneth ser filmen i dag, hvor han også lægger meget mærke til kontrasterne. 

”Det er to meget forskellige verdener – vi har vist en mere privilegeret verden i forhold til Kenya. Jeg ville gerne have været mere informerende og f.eks. snakke om skovbrande i Australien. Siden dengang har jeg snakket mere med nogle af mine venner, som er en del af Fridays for Future, og det har givet mig meget mere viden,” fortæller han. 

Hvordan gør vi grøn omstilling inspirerende? 

Den viden har også været med til at styrke Kenneths lyst til at gøre noget ved de klimaproblemer, vi alle sammen står overfor. Det er tydeligt, da han forklarer handlingen og meningen bag det vers, som han har skrevet til sangen fra filmen: 

”Vi skal ud af tankegangen med at vi ikke kan gøre noget – der skal være mere med at handle.” 

Handling er også et af nøgleordene i de Grønne Uger, hvor fokus især har været på praksis, men også ung-til-ung formidling som en måde at skabe grøn inspiration på. Steffen forklarer, at det hænger sammen med at klimaproblematikkerne skal formidles i det rigtige sprog: 

”En stor del af det handler om at få italesat grøn omstilling på en måde som appellerer til de her unge, som ikke alle sammen nødvendigvis er så interesserede i grøn omstilling, mens andre synes at grøn omstilling er det fedeste. Hvordan får vi framet de her temaer, så det bliver inspirerende for FGU-unge?” spørger han retorisk, og fortsætter: 

”Den praktiske tilgang virker, og underviserne siger også entydigt at hver gang vi har haft gang i noget af det praktiske, så liver eleverne op, og kommer lidt op af stolene. Når man formidler et budskab på det rigtige sprog, så virker det.” 

På FGU Aarhus er workshoppen på raplinjen ved at være slut, og eleverne skal nu i gang med at omsætte den inspiration, de har fået, ved at skrive deres egne sange – måske de kommer til at handle om kampen for klimaet og den grønne omstilling? 

Scroll to Top