Ansvarlige Investeringer kæmper for en bæredygtig verden

I de senere år har VedvarendeEnergi fået et større fokus på at sikre at offentlige investeringer – både nationalt og internationalt – bliver brugt til at fremme en mere bæredygtig verden. Ofte opføres store infrastrukturprojekter som kulkraftværker for offentlige midler rundt omkring i verden. Dermed bidrager offentlige midler til enorme udledninger af CO2, miljøforurening og brud på menneskerettigheder. VedvarendeEnergis team, Ansvarlige Investeringer, står som det største team i Danmark sammen med internationale kræfter i kampen for at fremme mere ansvarlige og bæredygtige investeringer. Wawa Wang, Program Director i Ansvarlige Investeringer, fortæller om hvordan teamet arbejder og hvorfor arbejdet er så betydningsfuldt.

Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

Uendelige rækker af små hytter og telte står side om side langs en jordet vej. De udgør et midlertidigt hjem for tusindvis af mennesker – alligevel er der hverken rindende vand eller elektricitet i lejren. De mange familier som holder til her, er blevet tvangsflyttet fra deres hjem af regeringen i Indonesien i forbindelse med opførelsen af et nyt kulkraftværk – uden at der har været en offentlig høringsproces om byggeplanerne. Desværre er deres situation ikke unik. 

”Hver dag forsvinder lokalsamfund og økosystemer på grund af vanvittigt store infrastrukturprojekter,” fortæller Wawa.  

Det er netop den slags scenarier som Wawa og resten af Ansvarlige Investeringer-teamet arbejder for at forhindre. Siden 2019 har VedvarendeEnergi haft fokus på at være med til at sikre at offentlige midler – både de danske og internationale – bruges på at investere i projekter, der er bæredygtige, demokratiske og ansvarlige. I 2020 blev det fokus udvidet, da Ansvarlige Investeringer-teamet kom til. De arbejder blandt andet med overvågning af hvordan investeringsbanker og andre offentlige udviklingsmidler bliver investeret samt hvilke projekter, der modtager finansiel støtte fra eksportkreditagenturer. Det sker i tæt samarbejde med en lang række af andre internationale NGO’er i blandt andet Europa, Vestafrika, USA, Balkan, Sydøst- og Centralasien.  

Behov for mere transparens i beslutningsprocesser 

Målet med arbejdet er først og fremmest at udfase investeringer i projekter, der involverer fossile brændsler som kul, der er den mest forurenede og klimabelastende energiform. Samtidigt arbejder teamet for at sikre at der er transparens i beslutningsprocesserne, når der skal opføres nye infrastrukturprojekter som kulkraftværker, dæmningsprojekter og minedrift. For uden åbenhed og gennemsigtighed omkring projekterne og beslutningsprocesserne har de borgere, der bliver påvirket af projekterne, ikke mulighed for at blive hørt. 

Wawa forklarer at det også handler om at overvåge hvordan penge i udviklingens navn egentligt bliver brugt: 

”Vi har fokus på hvordan penge fra udviklingsmidler bliver brugt til projekter, der ikke gavner udviklingen i Syd. For vi har set alt for mange tilfælde, hvor mange milliarder kroner er blevet brugt til andre formål end det, de var beregnet til, og til infrastrukturprojekter, som var dårligt tilrettelagt og derfor er endt ud i korruption.” 

Udviklingsmidler bliver ikke altid brugt til gode formål 

I de senere år har særligt Kina gennem deres Silkevejsprojekt været en stor investor i kulkraft på verdensplan. Når de kinesiske investorer skal indhente tilladelser til opførelsen af kulprojekter, har der været flere tilfælde, hvor de har forfalsket oplysninger om projekternes påvirkning på klima, miljø og mennesker. Og det betyder at både miljølovgivning og menneskerettigheder overtrædes. Og den praksis er flere lande i Vesten med til at støtte, inklusive Danmark, forklarer Wawa: 

”Herhjemme har de danske selskaber og banker investeret – og investerer stadigvæk – massivt i forskellige former for fossile brændsler og i virksomheder, hvis forretning ikke nødvendigvis er bæredygtig. Og internationalt sidder Danmark med i flere bestyrelser for udviklings- og investeringsbanker og er på den måde med til at støtte de her projekter. Derfor er det så vigtigt at vi undersøger hvordan vi kan medvirke til at der bliver bedre og demokratiske beslutningsprocesser, som vil give bedre infrastrukturprojekter med mindre forurening.” 

Hun fortsætter: 

”Nogle gange glemmer vi at udviklingsmidler ikke altid bliver brugt til gode formål. Og med penge har vi et ansvar – også for at der er gode miljømæssige og sociale standarder i projekterne, og at de gennemføres på niveau med hvordan vi gør herhjemme. For menneskene og regeringerne i Nord spiller en meget vigtig rolle og tager nogle gange beslutninger på vegne af mennesker i Syd.”  

Monitorering af kulprojekter sker i felten 

For at fremme bedre beslutningsprocesser, et renere klima og miljø samt overholdelse af menneskerettighederne i forbindelse med infrastrukturprojekterne, arbejder teamet på forskellige måder. Det fortæller Wawa: 

”Vi laver meget feltarbejde for at finde ud af hvad bivirkningerne er ved de forskellige projekter og hvordan vi kan forhindre dem – eller sikre at der er eller etableres regler for miljø- og socialstandarder. Vi laver altså mange monitoreringsaktiviteter i felten. På baggrund af findings her kan vi skrive rapporter eller give feedback til udviklingsbanker og regeringer og nationer, som sidder i bestyrelser for offentlige midler.” 

Wawa forklarer, at det derudover er ekstremt vigtigt med et stort netværk, som kan mobiliseres: 

”På den måde lykkedes det os sammen med andre NGO’er at monitorere de forskellige kulprojekter på verdensplan, og her er det faktisk lykkedes os at forhindre investeringer i flere tilfælde, blandt andet i Bosnien, Tyrkiet, Mongoliet og Ghana.” 

Arbejdet bærer frugt  

Udover at føre tilsyn med infrastrukturprojekterne, sætter Ansvarlige Investeringer-teamet også kampen for at udfase fossile brændsler på dagsordenen ved at kommunikere ud til offentligheden og skabe debat om emnet i samarbejde med andre NGO’er. Og det arbejde har båret frugt: 

”I OECD-landene er man blevet enige om en aftale, som suspenderer alle former for eksportstøtte til kulprojekter på verdensplan. Det er noget vi har arbejdet på siden 2014. Og i slutningen af september udmeldte Kina at de vil overveje ikke længere at bygge nye kulkraftværksprojekter eller tilhørende faciliteter – dog uden en udgangsdato,” fortæller Wawa. 

Det er også lykkedes at få Danmarks Eksportkreditagentur til at forpligte sig til ikke længere at støtte kulkraftværksprojekter og tilhørende faciliteter som minedrift og transport. Når det lykkedes at opnå den slags resultater, sker det både fordi teamet indgår i internationale samarbejder og fordi de går i dialog med beslutningstagere – blandt andet også den danske regering.  Men det er også et resultat af, at deres arbejde når bredt ud i internationale medier som The Guardian og Le Monde, og på den måde er med til at sætte en dagsorden. 

”Vi understreger vores bekymringer vedrørende sociale og miljømæssige forhold i forbindelse med infrastrukturprojekter ved at kommunikere til offentligheden, fordi vi ved at et land som Kina monitorerer hvad pressen skriver om – og det er i håb om at kommunikere til dem hvordan de kan forbedre de projekter, de investerer i, eller fuldstændigt undgå særlige sektorer, som for eksempel kul,” afslutter Wawa. 

Scroll to Top