Samarbejde i et nedlukket lokalsamfund

Overalt i verden mærker borgerne de vidtrækkende konsekvenser af corona-pandemien – det gælder også i Kenya, hvor der blandt andet har været udgangsforbud om natten, da pandemien var værst. De omfattende restriktioner har også påvirket VedvarendeEnergi og vores partneres arbejde i landet, som blandt andet skal sikre borgernes muligheder for at bruge deres demokratiske rettigheder i forhold til klimatilpasningstiltag. Velma Oseko, programassistent i VE’s projektprogram DaCCA, fortæller hvordan pandemien har påvirket arbejdet. 

 Af Jeppe Schlüter Pleidrup 

 ”De rigtige mennesker, som hver især arbejder på sit indenfor VE’s dagsorden, samles i arbejdsgrupper for sammen at løse lokale problemstillinger relateret til miljø.” 

 Sådan formulerer Velma Oseko sig, når hun kort skal beskrive den indsats, som VE og deres mange partnere har udført i Kenya siden 2015. Indsatsen har været centreret om projektet “Devolution and Climate Change Adaption” (DaCCA) hvor fokus er på lokalt samarbejde. Formålet er at forbedre de lokale borgere og civilsamfundsorganisationers evner til at identificere, planlægge og forhandle klimarelaterede tiltag med relevante myndigheder i de involverede amter. For når det gælder klimaproblematikker er det de lokale og nationale myndigheder, der har ansvar for at handle, mens borgerne har ret til at kræve handling fra myndighederne, der ofte negligerer opgaverne omkring klimatilpasningstiltag.  

 Projektet er delt op i to faser: I fase 1 (2015-2019) er indsatsen fokuseret omkring områderne Kisumu og Homa Bay, og i fase 2 (2020-2023) fokuseres der på Homa Bay, Migori og områder i Tanzania. Projektet forløb egentligt som planlagt i Kisumu- og Homa Bay-amterne, hvor man var ved at afrunde første fase og slå hul på den næste. Men i marts 2020 blev arbejdet pludseligt besværliggjort markant. 

 “At pandemien kom samtidigt med at vi startede på anden fase, hvor vi påbegyndte arbejde med nye partnere og koordinatorer og gik ind i et nyt amt, var meget uheldigt,” forklarer Velma Oseko. 

Restriktioner i Kenya besværliggør arbejdet 

Kort efter det første smittetilfælde med covid-19 i Kenya blev et natligt udgangsforbud udrullet. Derudover blev der indført restriktioner og forsamlingsforbud, som umuliggjorde at VE kunne holde fysiske møder med relevante partnere i området. Derfor var projektet, som så mange andre, nødsaget til at fortsætte online med de problematikker, som det medfører.  

 “At arbejde virtuelt, når man har med lokale samfund i Kenya at gøre, er meget udfordrende. Vi har behov for at mingle og være synlige i samfundet,” slår Velma Oseko fast. 

 At Velma Oseko og resten af de i alt seks partnerne, som er tilknyttet DaCCA-projektet ikke havde samme mulighed for at være synlige lokalt, besværliggjorde arbejdet i en sådan grad at tidsplanen skred gevaldigt. Det skyldes blandt andet, at det ikke var muligt at afholde online-møder med de lokale, som bor i de ydre landdistrikter. Med tiden blev der dog mulighed for at afholde nogle af møderne med andre lokale online – men samtidigt blev alle fysiske aktiviteter begrænset til et minimum af deltagere.  

 “Da vi endelig fik tilegnet virtuelle møder i vores arbejde med partnerne, kunne vi fortsætte arbejdet. Ikke ‘business as usual,’ men trods alt arbejde,” forklarer Velma Oseko. 

Vaccineudrulning i Kenya letter arbejdet i fase to 

Nu hvor kalenderen siger slut 2021, og coronapandemien har varet i over halvandet år, ser situation heldigvis anderledes ud.  

Langt de fleste restriktioner i Kenya er løftet med blot få undtagelser som brug af mundbind og social afstand i det offentlige rum. Også vaccinerne, herunder AstraZeneca, Moderna og Johnson & Johnson, er under fuld udrulning på tværs af hele Kenya. Det kenyanske sundhedsministerium laver daglige rapporter om vaccine- og smittekvotienten, og Velma Oseko fremhæver de nyeste tal.  

”6.168.087 mennesker, hvilket svarer til 8,2 procent af Kenyas befolkning, er vaccineret,” fortæller hun. 

Nu hvor den værste frygt for covid-19 er overstået og udrulningen af vacciner er i gang, kan udfasningen af den første del af DaCCA-projektet afsluttes og fase to påbegyndes.  

”Vi færdiggør snart arbejdet i Homa Bay og tager så fat i Migori-amtet, hvorefter vi vil bevæge os ind i Tanzania,” smiler Velma Oseko, begejstret for igen at være godt i gang med arbejdet. 

Scroll to Top