Kinesisk kulkraft er ved at blive stoppet i Bosnien

VedvarendeEnergi har været med i flere kampagner for at stoppe udbygningen med kulkraft i EU’s nærområde på Balkan. Nu ser det ud til at det lykkes at stoppe et stort kulkraftværk på 700 MW i Bosnien – nemlig det foreslåede Ugljevik III-værk, der ville blive lige så stort som de to kraftværksblokke på Studstrupværket til sammen. Netop de to kraftværksblokke var et af Danmarks største kulkraftværker indtil de blev omstillet til biomasse.

Konkret har projektudviklerne bag kulkraftværket i Bosnien meddelt at de ikke længere kan få lån i kinesiske banker til projektet. Manglen på kapital er sandsynligvis enden for projektet.

Nyheden kommer efter at Kina har lovet ikke at bygge kulkraftværker i udlandet bl.a. ved EU-Kina Klimadialogen i oktober 2021.

Fra VedvarendeEnergis side opfordrer vi nu til at Bosnien får kapital til omstilling til vedvarende energi og energibesparelser, så landets energiforsyning kan forbedres med bæredygtige løsninger.

Som en del af VedvarendeEnergi arbejder teamet Ansvarlige Investeringer/Just Finance for at sikre at offentlige investeringer
– både nationalt og internationalt – bliver brugt til at fremme en mere bæredygtig verden. Og i arbejdet med at advokere for at stoppe udbygningen af kulkraft i Bosnien har de spillet en stor rolle.

Læs deres pressemeddelelse om resultatet her.

For yderligere information kontakt Wawa Wang, VedvarendeEnergi, ww@ve.dk, tlf. + 45 81949469

Scroll to Top