2020 – et år i coronaens tegn

Af Bjarke Rambøll

Endnu et år – og starten på et nyt årti – er ved at gå på hæld. Selvom 2020 ikke blev som vi forestillede os, fylder klimadagsordenen og den grønne omstilling fortsat mere i bevidstheden hos flere og flere – og det er glædeligt. Alligevel har det altoverskyggende emne i år været COVID-19. Det har haft en stor indflydelse på vores allesammens hverdag, og det har naturligvis også haft en indflydelse på det arbejde vi laver i VedvarendeEnergi.

Med vores store fokus på borgerrettede aktiviteter har vores indsats i 2020 været udfordret. Det fysiske møde, hvor mange samles, har ikke kunnet lade sig gøre. Det gælder alt lige fra vores grønne borgergrupper i Danmark til vores internationale arbejde med lokale borgergrupper i Kenya og Mozambique. Samtidigt har rejserestriktioner påvirket vores arbejde med fossilfrie investeringer og øvrige internationale projekter.

Men i VedvarendeEnergi har vi været omstillingsparate. Arbejdet er i stigende grad foregået online, og nye samarbejdsformer er blevet udviklet og afprøvet. Det gælder for eksempel vores EU-webinarer, onlinemonitorering af internationale aktiviteter og virtuelle workshops. Vi har også i 2020 holdt den grønne fane højt – og det har været nødvendigt.

Hvor vigtig og givende vores indsats er, er den seneste VE-Post ”Grøn omstilling i børnehøjde” for mig et tydeligt eksempel på. Trods COVID-19 er interessen og engagementet for den grønne omstilling stigende, ikke kun i Danmark, men også i de lande vi arbejder i internationalt. Det momentum skal bevares, hvor vores opgave er at engagere den brede befolkning og sikre en retfærdig grøn omstilling, hvor alle samfundslag er med. Det arbejde glæder vi os til at fortsætte i 2021.

Lad os derfor se frem mod et 2021 med en verden, der forhåbentligt åbner op igen – og endnu flere grønne aktiviteter fra vores side. Jeg håber, vi kan ses den 24. april næste år på Sct. Knudsborg til vores landsmøde.

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Scroll to Top