4 organisationers forslag til hurtige reduktioner af bilernes CO2-udledninger

I dag starter forhandlingerne om grøn omstilling af personbilerne. Derfor er VedvarendeEnergi gået sammen med Klimabevægelsen, Greenpeace Danmark og Rådet for Grøn Omstilling om en række forslag til at reducere bilernes stigende CO2 udledninger.

Hvis vi skal nå målet om mindst 70% reduktion af drivhusgasser er vi nødt til at begrænse de stigende udledninger fra vejtrafikken, hvor specielt personbilernes udledning er steget de senere år. Derfor mener vi at staten skal regulere biltrafikken med afgifter, stop for salg af benzin-og dieselbiler m.m., for både at stoppe den unødvendige vækst af biltrafikken og for at sikre at en meget stor del af bilparken bliver elbiler i 2030. Samtidig er der vigtigt at fremme grøn mobilitet: Med lave afgifter for små elbiler og med bedre forhold for kollektiv trafik og cykler kan sikres en social balance og at alle kan komme med i omstillingen til et transportsystem baseret på vedvarende energi.

Fra de fire organisationer har vi derfor følgende konkrete forslag:

  • Overordnet skal vi reducere benzin-og dieselbilerne kraftigt frem til 2030 og fremme grønne alternativer, ikke kun sætte mål for elbiler. Transporten skal være fossilfri senest i 2040.
  • Vi foreslår stop for salg af personbiler på benzin og diesel i 2022 og stop for salg af hybridbiler i 2025. Regeringen skal også arbejde for at EU tillader medlemslandene at stoppe salg af fossilbiler og at EU forbyder salg af fossilbiler inklusiv hybridbiler i EU senest i 2028. Senest i 2040 skal alle køretøjer med forbrændingsmotor være udfaset og transporten overtaget af grønnere løsninger.
  • Der er brug for mindst 1,5 million elbiler i 2030 og at vi dermed i Danmark får mindst 1,5 millioner færre benzin-og dieselbiler end i dag (2020). Og mål for elbiler skal ikke erstattes af mål for ”lavemissionsbiler” inklusiv hybridbiler.
  • De sidste 10 års afgiftsnedsættelser på personbiler skal rulles tilbage og dieselafgifter skal straks sættes op med 2 kr/liter, så brændstofafgifterne mindst kommer på niveau med vore nabolande og at Danmark dermed holder op med at være et ”skattely” for diesel. I samarbejde med vores nabolande skal dieselafgifter frem til 2030 sættes op med ialt 4 kr/liter som foreslået af Klimarådet (se note om grænsehandel). Folk med dårlig adgang tll kollektiv transport kan kompenseres med en grøn check.
  • Roadpricing skal fremskyndes maksimalt, så det bliver dyrt at køre hvor biler giver den højeste miljøbelastning, f.eks. i større byer, og billigere hvor der er dårlig adgang til kollektiv transport.
  • Vi skal fremme cykling og kollektive trafik, samt indrette samfundet så vi ikke er tvunget til at køre så langt.

 

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi ved Gunnar Boye Olesen,

Klimabevægelsen ved Frederik Roland,

Greenpeace Danmark ved Helene Hagel,

Rådet for Grøn Omstilling ved Jeppe Juul

Scroll to Top