SYV WEBINARER OM EU’s GREEN DEAL

SYV WEBINARER OG WORKSHOPS OM EU's GREEN DEAL

Efter tre inspirerende webinarer i foråret, fortsætter vi med at sætte fokus på EU's Green Deal og hvordan EU's grønne ambitioner kunne se ud i en lokal kontekst.

Nogle af webinarerne er primært fysiske workshops (bl.a. i Stevns),  samtidigt med at man kan deltage online. Andre er udelukkende online webinarer, hvor man kun kan deltage via videomøde-tjenesten Zoom.

Format

Til hver workshop og webinar har vi oplæg om EU's Green Deal og dagens tema (fx transport), samt oplæg med lokale eksempler på hvordan den grønne omstilling ser ud. Der forventes aktiv deltagelse fra alle, og man kan forvente at blive delt ud i grupper (online), hvor der er tid til gode drøftelser og mulighed for, at alle kommer til orde.

  • Gunnar European Green DealOPLÆG: Introduktion til EU's Green Deal + Dagens tema 

    • Spørgsmål, grupper og debat 

  • LOKALT: Eksempler fra lokale virksomheder, fagfolk og klimakonsulenter 

    • Spørgsmål, grupper og debat

Det sidste 'webinar' er en paneldebat, hvor vi samler op på alle de forgående webinarer og spørger tre EU'politikere og tre fagfolk: Hvordan ser I potentialerne i EU's Green Deal, og hvordan sikrer vi, at civilsamfund og de lokale løsninger kommer bedst muligt i spil?

Tilmeld dig

Tilmeld dig via det Zoom-link, som er i beskrivelserne på Facebook:

Har du problemer med at finde links eller tilmelding, så skriv til Johan på ja@ve.dk

Scroll to Top