Alternativet: God Energi

Partiet Alternativet har i dag under overskriften ”God Energi” lanceret deres forslag til energi-og klimaaftaler frem til 2030. Forslaget har rigtigt mange gode forslag for omlægning af Danmark til vedvarende energi og udfasning af drivhusgasudledningerne. Der foreslås bl.a. stop for nye licenser til udvinding af olie og gas, udbygning af vedvarende energi med fokus på lokalt, folkeligt ejerskab, ambitiøse mål for energibesparelser, stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2025 og øgede afgifter på benzin, diesel og biomasse. Det ville være rigtig godt både for et bæredygtigt Danmark og for det globale klima, hvis Folketingets andre partier kunne komme op på samme ambitionsniveau for klima og energi.

Hvis Alternativets ambition om at nå 100% vedvarende energi i 2035 skal nås, er der dog bl.a. behov for konkrete tiltag for energibesparelser i byggeri med en ny energispareindsats til erstatning for den nuværende. Der er også behov for at begrænse stigningen i privatbilismen, hvor CO2-udledningerne er steget gennem en længere årrække o fokusere på alternativer bl.a. med kollektiv trafik, der er nærmest fraværende i forslaget fra Alternativet.

Læs Alternativets forslag: https://alternativet.dk/politik/politiske-udspil/god-energi

 

 

Scroll to Top