Trafikstyrelsen: Stigende billetpriser og færre passagerer i de danske tog

VedvarendeEnergi og andre miljøorganisationer kritiserer Trafikstyrelsens uambitiøse plan for jernbanerne til 2032. Trafikstyrelsen har nemlig fremlagt en plan for jernbanens udvikling frem til 2032 med forventninger om stigende billetpriser og stagnation i antal togrejsende 2015 – 2022. VedvarendeEnergi kritiserer planen og støtter et ambitiøst forslag om flere og bedre tog. Læs VedvarendeEnergis kritik: VE-om-statslig-jernbane

 

Læs også Rådet for Bæredygtig Trafiks forslag: http://www.baeredygtigtrafik.dk/nyheder/327-horingssvar-til-trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017

 

 

 

Scroll to Top