VedvarendeEnergi holder oplæg på Silkeborg Gymnasium.
VedvarendeEnergi holder oplæg på Silkeborg Gymnasium.

Bamsekast, explainer-videoer og klimaquiz: 2.r sætter fokus på EU’s rolle i den grønne omstilling med alternativ formidling

Når det kommer til grøn omstilling i Danmark, er det ikke kun det danske folketing og civilsamfundet, der har indflydelse på hvordan omstillingen bliver. Også EU spiller en vigtig rolle. Netop det er eleverne i 2.r på Silkeborg Gymnasium blevet meget klogere på – i samarbejde med VedvarendeEnergi. Det er sket i forbindelse med et undervisningsforløb med fokus på klima og grøn omstilling – og det forløb mundede i uge 37 ud i arrangementet “Kan EU redde klimaet?” på Silkeborg Bibliotek. Her formidlede eleverne EU’s rolle i den grønne omstilling for hinanden – og fik samtidig inspiration til hvordan man som individ kan handle på klimaforandringerne. Hvordan både undervisningsforløb og arrangementet gik, kan du læse mere om i reportagen her.

Af Julie Anna Krag Nielsen

Hæle, der klikker mod betongulve. Småsnak, som flyder sammen i krogene. Og en lang gang med klasselokaler placeret på begge sider. To af VedvarendeEnergis medarbejdere går målrettet ned ad den, og ind i et af lokalerne for enden ad gangen. Her holder Silkeborg Gymnasiums samfundsfaglige 2.g-klasse til.

Lokalet summer af stemmer og snak. Få minutter forinden er eleverne blevet spurgt om, hvad de forbinder med klimaforandringer. For at svare på spørgsmålet taster eleverne flittigt deres tanker ind på deres telefoner, og sender deres svar op på underviserens skærm, som er delt på en projektor inde i klasselokalet. Det ene ord efter det andet popper op. Det er ord som ”krise,” ”ødelæggelse” og ”naturkatastrofer.” Der er mange forskellige beskrivelser, men en ting har de tilfælles – de bærer alle præg af refleksion og bekymring omkring klimaets udvikling.

Sådan starter VedvarendeEnergis besøg hos 2.r på Silkeborg Gymnasium, hvor det netop er klimaforandringer, der er i fokus. Målet med dagens besøg er at gøre eleverne klogere på emnerne klima, grøn omstilling – og EU.

Hvilken rolle spiller EU?

Når det handler om grøn omstilling i Danmark, er det nemlig ikke kun den danske regering, der spiller en stor rolle – det gør EU i særdeleshed også. Med det fokus sætter 2.r gang i undervisningen under temaet: ”Kan EU redde klimaet?”

Det fortæller Christian, som er underviser for 2.r på Silkeborg Gymnasium:

“Formålet med dette forløb er at give eleverne kendskab til hvilken rolle EU spiller i deres hverdag, og dermed også for den grønne omstilling.”

Det er netop den viden, som VedvarendeEnergi skal hjælpe eleverne med at få. Derfor er både projektleder Line Stald og politisk koordinator Gunnar Boye Olesen samt to frivillige med til dagens undervisning.  Her indleder Gunnar Boye Olesen dagen med en forelæsning, hvor emner som CO2-kvoter og atomkraft bliver taget op til diskussion. Bagefter dykker eleverne ned i emnet på egen hånd – deres arbejde skal nemlig munde ud i en række workshops, som de selv skal præsentere. Line Stald og de to frivillige hjælper dem i gang, så eleverne er klædt ekstra godt på til opgaven og emnet. Og det er der en helt særlig grund til:

“Undervisningen i dag skal i sidste ende udmunde i et arrangement på Silkeborg Bibliotek,” forklarer Christian, og fortsætter: “Her skal de forberede forskellige lege og oplæg om EU og grøn omstilling for skolens 1.g-klasser og andre interesserede.”

Netop derfor handler dagens undervisning ikke kun om klima og EU – målet er også at inspirere eleverne til hvilke workshops de kan lave til arrangementet, og hjælpe dem til at have en anderledes tilgang til videreformidlingen af hvilken rolle EU spiller for den grønne omstilling.

Snak, leg og de små handlinger er vejen frem

Klokken er nu næsten 19, og det er længe siden at eleverne fik fri. Alligevel tropper de troligt op på Silkeborg Bibliotek. Nu er det deres tur til at tage ordet. På kort tid fyldes biblioteket med både elever og de mange forskellige workshops, som er spredt rundt omkring. Her kan man finde alt fra explainer-videoer om atomkraft og CO2-kvoter til quizzer om hvilke madvarer, der udleder mest CO2 samt klimaafstemninger, der sætter fokus på hvor ofte vi køber nyt tøj. Endelig er der også alternative debatter om klimaforandringer og hvordan vi hver især kan forholde os til dem.

”Det er vildt, hvor meget de små ting betyder,” siger en af eleverne fra 2.r i den forbindelse. Udtalelsen falder til én af debatterne, der foregår helt bagerst på biblioteket. Her sidder 10 elever i en rundkreds. De har en finurlig bamse med, som de kaster rundt mellem hinanden i rundkredsen. Den, der holder bamsen, har ordet. På skift kommer eleverne med deres bud på, hvad de selv kan gøre for at mindske klimaforandringerne.

Emner som kødfrie dage, offentligt transport og omtanke, når man handler, skaber et lyspunkt i lokalet. Ord, der udtrykker afmagt og fortvivlelse – sådan som eleverne følte inden de gik i gang med at forberede deres workshops – er nu erstattet af ord, der bærer præg af optimisme og håb, når det kommer til klimaet og fremtiden.

Det går igen ved aftenens afslutning: Her samles alle elever til en ny afstemning omkring hvad de forbinder med klimaforandringer, og nu bliver der sendt nye ord op på tavlen. Også her er dystre ord som krise og naturkatastrofer afløst af positive termer. På skærmen står der nu i stedet ting som ”Håb,” “Fællesskab og “Vigtigt.”

Aktiviteten var gennemført med tilskud fra Europa-Nævnet; men ansvar for indhold er VedvarendeEnergis og andre arrangørers.

VedvarendeEnergi holder oplæg på Silkeborg Gymnasium.
VedvarendeEnergi holder oplæg på Silkeborg Gymnasium.
Scroll to Top