ENDELIG kommer der afgifter på Danmarks mest klimabelastende transportform; men det kommer for langsomt og støtter ikke de bæredygtige løsninger

Vi har langt om længe fået indført en flyafgift i Danmark - noget, som VedvarendeEnergi længe har arbejdet og advokeret for. Derfor har VE fulgt de seneste debatter og politiske forhandlinger om flyafgifter tæt. Og desværre er nyheden om flyafgifterne ikke udelukkende positiv.

Det er glædeligt at Danmark nu får flyafgifter, efter i årevis at have været en sort plet indenfor transporten, hvor der ikke alene ingen flyafgifter har været - der har også været lave dieselafgifter. Det er sket, mens vores nabolande (Sverige, Tyskland, Norge, England) har haft flyafgifter - og tilmed højere flyafgifter end vi nu har i Danmark.

Med den glædelige nyhed, skurrer det til gengæld at afgiften først skal indfases frem til 2030, hvor en tur indenfor Europa skal koste 60 kr i afgift, mens den i dag allerede koster over 12 € (90 kr) i afgift i Tyskland. Lad os indfase afgiften med det samme, i stedet for at at vente - det kan stadig nås med Finanslov 2024, og som dermed vil have virkning fra juni 2024, som det er sket ved Sveriges flyafgift.

Et andet problem er, at afgiften udelukkende skal bruges til at støtte alternative flybrændsler, som kun er en halv løsning, da flyene har dobbelt så stor klimabelastning ved udsendelse af vanddamp og partikler i stor højde, som den udsendelse af CO2, der kan kompenseres med grønne brændsler. Og det er kun, hvis de grønne brændsler virkeligt er grønne, ellers er der langt mindre klimaeffekt. Det er desværre ikke tilfældet for mange af de biobrændsler, der bruges i dag. Og de foreslåede Power-to-X-brændsler er kun klimaneutrale, hvis de er lavet med klimaneutralt brint, som igen skal være lavet af klimaneutral strøm.

I stedet burde støtten gå til bæredygtige alternativer, som nattog og generelt gode internationale togforbindelser, samt til udvikling af klimaneutrale fly, som f.eks. Esbjerg Lufthavn allerede er ved at forberede sig til.

Spørgsmål og flere kommentarer fra VedvarendeEnergi og vores syn på flyafgifter kan rettes til politisk koordinator, Gunnar Boye Olesen, på tlf. 24269933.
Scroll to Top