Borgerne skal med når Danmark firdobler vind-og solkraft

Det er glædeligt at regeringen nu for alvor vil støtte en hurtig omstilling til vedvarende energi. Det er det rigtige at gøre for klimaet. Og det vil give Danmark en førerposition, så vi bedre kan hjælpe lande over hele verden med at omstille. Men hvis det skal lykkes, skal borgerne med. Vi skal have vedvarende energi og energibesparelser med borgerne, ikke imod dem.

Aktuelt er meget af udbygningen med vedvarende energi nærmest sat i stå. I år forventes mindre end en håndfuld vindmøller opsat på almindelige vilkår. Afmatningen skyldes en kombination af dårligere vilkår for bl.a. vindkraft, usikkerhed om el-tilslutning og modstand fra naboer til projekter drevet af eksterne investorer. Overalt i landet har protester mod mølleprojekter, som lokalsamfundene ingen del har i, fyldt meget og har fået mange kommuner til at bremse udbygningen. Også store solcelleprojekter, som vil afspærre store landområder, har givet mange protester. Til gengæld er der en række eksempler på projekter planlagt af og med lokale borgerne og foreninger, som er gennemført med stor lokal velvilje. Det drejer sig både om vindmøller og om solceller, f.eks. på store tage.

Derfor forslår vi fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi at den planlagte udbygning med vind og sol understøttes med regler og ordninger, som fremmer lokalt drevne og ejede sol-og vindkraftprojekter. Samtidig skal borgerne inddrages i alle dele af omstillingen, også med flere energibesparelser og udfasning af olie og gas. Konkret foreslår vi: at regeringen i sit udspil medtager:

  • en særlig pulje fra de teknologineutrale udbud til energifællesskaber og borgerdrevne, lokale projekter
  • at det med regler for energifællesskaber sikres at man enkelt kan dele strøm i et lokalområde, hvis man opretter et brugerstyret energifællesskab
  • at den afsatte pulje på Finanslov 2022 til at fremme energifællesskaber m.m. hurtigst muligt sættes i gang og at den tilføres flere midler
  • at forslagene om el-producentbetaling begrænses, så den kun omfatter områder med væsentlig overproduktion af vedvarende energi, også i 2030.
  • uvildig, lokal rådgivning om både fælles etablering af vedvarende energi, energibesparelser og skift fra olie og gasfyr til fjernvarme og varmepumper.

Hvis den hurtige omstilling skal lykkes, er det afgørende at inddrage borgerne, uanset om det er mulige naboer til vedvarende energianlæg, gasfyrsejere, eller alle andre, der kan bidrage f.eks. ved at spare på energien.

https://ve.dk/wp-content/uploads/2022/04/Bogerne-skal-sikre-den-groenne-energi-VedvarendeEnergi.pdf
Scroll to Top