I Randers Søndre Provsti sparer de 38 tons CO2 om året 

I Randers Søndre Provsti har de siden 2012 arbejdet på at bruge mindre energi i provstiets 24 kirker og tilhørende kirkebygninger – og på at effektivisere den energi, de fortsat bruger. Med et vedvarende fokus og dialog om hvordan man bedst sparer på energien – og siden hen hvordan provstiet bedst nedbringer deres CO2-udledninger – er Randers Søndre Provsti lykkedes med at lave store besparelser med hjælp fra EnergiTjenesten. Det skyldes ikke mindst at der i provstiet har været stor opbakning og interesse for at energieffektivisere og lave grøn omstilling – både i provstiet som helhed og i de enkelte sogne samt blandt kirkepersonalet. Det fortæller Birgith Nørlund Jensen, provst i Randers Søndre Provsti.  

Af Charlotte Elisabeth Christiansen  

Siden 2016 har Birgith Nørlund Jensen været provst i Randers Søndre Provsti. Allerede dengang havde hun fokus på energieffektivisering i provstiet, som i 2012 fik lavet et energitjek og en gennemgang af alle kirkebygninger af EnergiTjenesten. Siden er den generelle bevidsthed om energi, grøn omstilling og klima kun vokset – både i folkekirken som helhed, men også hos Birgith og resten af Randers Søndre Provsti. 

“Jeg synes det er svært ikke at være optaget af – det er noget, som vi alle på en eller anden måde skal handle på. Og så har det også været en motivationsfaktor at arbejdet allerede var sat i gang – det har været en foræring ind i at bringe det på dagsordenen igen,” fortæller Birgith. 

En ny gennemgang og et CO2-regnskab 

Som ny provst tog Birgith derfor den rapport, som energitjekket i 2012 mundede ud i, med sig rundt på provstesyn i alle provstiets kirkebygninger. Målet var at få en dialog i gang om, hvilke anbefalinger fra rapporten, provstiet var kommet i mål med og hvilke, der manglede. Lige siden har Birgith og resten af provstiet aktivt arbejdet med anbefalingerne. Alligevel vælger de at få lavet et nyt energitjek i 2021. 

“Vi ville gerne se hvordan tingene ser ud nu, og hvor langt er vi i grunden – og så er der jo sket så meget inden for grøn omstilling siden 2012 til i dag – så vi ville gerne have opdateret rapporten, også for at se hvordan det hele ser ud på CO2-regnskabet,” forklarer Birgith. 

Stor opbakning i hele provstiet 

Det viste sig, at Randers Søndre Provsti er kommet langt: Over 80 procent af anbefalingerne fra 2012 er i dag gennemført. Det betyder at provstiet årligt sparer 38 tons CO2-udledninger – bl.a. ved at have ændret vaner og udskiftet elpærer og varmestyringssystemer. Efter energitjekket i 2021 har provstiet fået nye anbefalinger, som vil reducere deres udledninger med yderligere 10-12 procent. Dem skal de i gang med at tage hul på nu – og det ser både Birgith og resten af provstiet frem til. 

“Der har været fuld opbakning hele vejen til at gøre det her. Der bliver kigget på anbefalingerne – det kan vi se i menighedsrådene, som henter rapporten, og man kigger også på og lader sig inspirere af hvad andre sogne har fået anbefalet. Også kirkegårdspersonalet, som både er ansvarlige for de grønne områder og ofte også for kirkebygningerne, er meget optagede af den her dagsorden, og vil gerne tænke med, f.eks. ved at lade arealer på kirkegårdene stå i højt græs eller som blomstereng,” afslutter Birgith. 

Birgith_Randers Søndre Provsti
Scroll to Top