paris
paris

COP21 – en historisk vigtig aftale

Fælles pressemeddelelse fra VedvarendeEnergi og UngEnergi: COP21 – en historisk vigtig aftale: COP21-aftalen, som 195 lande er blevet enige om, er historisk, da vi for første gang ser en så omfattende global aftale på klimaområdet.

“Paris-aftalen, som blev indgået, danner god basis for at begrænse drivhusgasudslip og for at øge tilpasningen til klimaændringer,” fortæller VedvarendeEnergis politiske chefkoordinator, Gunnar Boye Olesen, som deltog ved COP21 i Paris.

paris

En blød aftale

Ifølge Gunnar Boye Olesen er vi på vej i den rigtige retning, men siger også, at “det bedste ved aftalen er, at verdens lande har erklæret, at de nuværende planer hverken er nok til at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C eller 2° C.”

Derudover må VedvarendeEnergi og UngEnergi erkende, at COP21-aftalen indeholder meget få konkrete målsætninger og flere hensigtserklæringer, hvis potentiale først kan indfries i løbet af de kommende år. For VedvarendeEnergi er det altafgørende, at man på globalt plan arbejder hen imod et samfund baseret på 100% vedvarende energi. VedvarendeEnergi finder det derfor beklageligt, at hverken fossile brændsler, kul, olie eller en fossilfri målsætning er nævnt i aftalen.

Klimaplaner forpligter

De 195 lande har via aftalen forpligtet sig til løbende at kommunikere årsplaner om deres nationale initiativer til at nedsætte landets udledning af CO2. Hvordan denne del af aftale kommer til at påvirke de enkelte landes klimaambitioner (INDC’er) vil tiden vise, men som Gunnar Boye Olesen uddyber, så “får vi (red. VedvarendeEnergi) frem til 2018 rigtig travlt med at overbevise landene om mere ambitiøse planer.”

Fortsatte udfordringer for landene i Syd

I VedvarendeEnergis optik bekræfter aftalen, at i-landene skal støtte u-landenes klimatilpasning finansielt og med teknologi og kapacitetsopbyggende tiltag via Den Grønne Klimafond. Mens aftalen på det kraftigste opfordrer i-landene til at øge finansieringen, er finansieringen af fonden efter år 2020 dog stadig uafklaret. For VedvarendeEnergi er det afgørende, at i-landene lever op til deres ansvar, går forrest i kampen mod klimaudfordringerne og bidrager mere til u-landenes udvikling.

VedvarendeEnergi håber, at de før omtalte punkter bliver nævnt mere konkret i de kommende klimaplaner fra de enkelte lande.

Hvad så nu?

Overordnet glæder både VedvarendeEnergi og UngEnergi sig over en global og bred COP21-aftale, men fremhæver, at der er meget at gøre endnu – ikke mindst for at sikre Danmarks fremtidige bidrag. Både VedvarendeEnergi og UngEnergi er desuden enige i, at en stor del af løsningen ligger i at fokusere på den almene borgers rolle i omstillingen til et fossilfrit samfund og sideløbende være med til at sikre, at u-landene bliver støttet i deres omstilling.

Yderligere informationer og kontakt:

Gunnar Boye Olesen, politisk chefkoordinator på tel: +45 24 26 99 33
Morten Steen, Næstformand i UngEnergi på tel: +45 30 25 27 29

 

 

Scroll to Top