ve cop21
ve cop21

Slagsmålet om de 1,5’C

BLOGINDLÆG

Slagsmålet om de 1,5’C v. Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, onsdag d. 10/12 – 2015:

Jeg startede dagens program med at lede et event om omstilling til vedvarende energi. Det startede med en engelsk professor fra Tyndall klimaforskningscentret, som konkluderede, at vi ikke kan nå at begrænse den globale opvarmning til 1,5’C. Og vi skal virkelig tage os sammen, hvis vi vil begrænse opvarmningen til 2’C. Så fulgte et oplæg om, hvordan vi faktisk kan tage os sammen ved at bruge forslag som VedvarendeEnergis plan for en hurtig omstilling af Danmark indtil 2030 og tilsvarende forslag for Frankrig (fra negaWatt gruppen) og Storbritannien (fra Centre for Alternative Technology i Wales). Forslaget for Storbritannien omfattede oven i købet alle drivhusgasudslip inkl. landbrug.

ve cop21

På billedet ses fra venstre; Preben Maegaard, Gunnar Boye Olesen, Mikkel Hyldig og Jonathan Ries.

 

Tilslut fortalte Preben Maegaard fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, hvordan vi kunne få både folkelig deltagelse og god økonomi i omstillingen til vindkraft. I den efterfølgende debat spurgte en venlig dame fra Ægypten, hvordan vi skal gennemføre omstillingen til vedvarende energi, når EU støtter kuleksport til bl.a. Ægypten. Det havde hun jo desværre en god pointe i: Alle vores planer om omstilling til vedvarende energi med god økonomi bliver aldrig realiseret, hvis subsidierne til den fossile energi fortsætter som nu. Og det gælder også de subsidier, som Danmark og EU giver.

Fossil pris til alle og kritik af EU og USA

På dagens møde i Climate Action Network var der mange gisninger om, hvornår aftalerne var på plads, og selvfølgelig også gisninger om indholdet. Vi besluttede at give en fossil pris for alle regeringerne for den manglende indsats for en ambitiøs aftale, som vi har set i de seneste dages forhandlinger. Der var også speciel kritik af EU + USA, som ikke ville være med til at øge deres reduktioner på kort sigt (hvilket ifølge vor vurdering fik en række ulande til ikke at ville revurdere deres nationale indsatser).

Og blandt de arabiske lande var vores kritik, at de holder fast i en 2’C målsætning, efter pres fra Saudi-Arabien, selvom flere af dem tidligere er gået ind for en 1,5’C målsætning sammen med de afrikanske lande. Så der kæmpes stadig om 1,5’C målsætningen, selvom den i praksis bliver meget svær at holde.

Danmark nøler – ambitionsniveauet øges ikke?

Så var der møde mellem de danske NGO’er og vor klima (og energi og forsynings) minister Lars Christian Lilleholt. Han var enig i, at ambitionsniveauet er for lavt i udkastet til klimaaftalen; men han lovede ikke ret meget mht. øget ambitionsniveau fra EU’s side (som Danmark forhandler gennem).

Vi skal se et langt større og stærkere pres fra civilsamfundets side

Kl. 21 torsdag aften kom så endelig et nyt forslag til en Paris-aftale og andre beslutninger fra COP21. Udkastet var to sider kortere end det foregående, mest fordi der var færre kantede parenteser. Det er generelt den rigtige vej at gå, at fjerne parenteser. Desværre var der med parenteserne også bl.a. forsvundet en sætning om, at teknologioverførsel skal være med miljømæssige og sociale hensyn. Og spørgsmålet om øgede ambitioner inden 2020 er blevet til en sætning som oversat til dansk siger, at landene er enige om at gennemføre en “hjælpende dialog” i 2019 for at vurdere landenes samlede indsats for at nå det langsigtede klimamål (om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 – 2’C).

Hvis en sådan “hjælpende dialog” skal sikre, at landene øger deres reduktioner tilstrækkeligt, skal vi have et langt større og stærkere pres fra civilsamfundet, end vi har i dag. Det bliver noget af en opgave at sikre det.

Scroll to Top