kapacitetsopbyggede afrikanere
kapacitetsopbyggede afrikanere

Over 10.000 afrikanere kapacitetsopbygget til at imødegå klimaforandringer

VedvarendeEnergis internationale program dækker indsatser i Mali, Mozambique og Kenya. I alle områder arbejder vi tæt sammen med lokale organisationer, der dels har stor viden om lokale forhold, dels har den legitimitet, der gør at vores projekter får den forankring i lokalområdet, der er så nødvendig for, at en bæredygtig udviklingsproces kan finde sted.

kapacitetsopbyggede afrikanere

Borgere i Mali er med til at bremse afskovning med demokrati og mikrolån

I Mali arbejder vi i 3 kommuner i 60 landsbyer med en forvaltningsmodel, hvor repræsentanter for alle landsbyer aktivt deltager i kommunernes miljøforvaltning. Fokus for indsatsen og forvaltningen er afskovning forårsaget af en kommerciel brændehugst, hvor brændet sælges i Bamako, der kun ligger 50 km væk. Skovhugsten er ikke bæredygtig og har allerede lagt store arealer øde.

Den lokale deltagelse har ændret synet på afskovning, og sammen med adgang til grønne mikrolån har landsbybeboerne skaffet sig andre indtægtsmuligheder end salg af brænde. Blandt andet hønseavl, dyrkning af grøntsager til markedet og honningproduktion.

Miljøgrupper i Mozambique holder myndighederne i ørerne med uddannelse i bæredygtig ressourceforvaltning

I Mozambique har vi sammen med vores lokale partner ADEL trænet 35 lokale miljøgrupper i kendskabet til bæredygtig ressourceforvaltning. Grupperne har blandt andet udarbejdet lokale udviklings- og energiplaner, som lokale myndigheder har godkendt og støttet. Grupperne fungerer samtidig som en vagthund, der holder øje med, at statsmidler bliver anvendt efter hensigterne. Grupperne formidler indsigt og publicity gennem radioudsendelser og videoer, som vises på nationalt TV.

Beboere i Kenyas slumkvarterer med udviklingsplaner for vand, sanitet, affald og energi

I Kenya arbejder vi dels i slumkvarterer i Nairobi, dels i Kisumu med at styrke beboernes aktive deltagelse i planlægning, prioritering og gennemførelse af vand, sanitet, affald og energiprojekter. Gennem dialog med lokale myndigheder indgår beboernes egne udviklingsplaner nu i myndigheders overordnede planer for områderne.

Gennemførelsen af planerne hviler dels på beboernes egne ressourcer, dels på ressourcer fra myndighederne. Samarbejdet med myndighederne udmønter sig nu i fælles kampagner om indsamling af affald og oprensning af floder for affald.

Over 10.000 afrikanere har været en del af projekterne

Alt i alt har vi nået over 10.000 beboere i Mozambique, Kenya og Mali med vores partnere og programmer.

Fælles for VE’s arbejde er en overbevisning om, at fattige lokalområder og deres beboere har ressourcer og viden til at ændre deres levevilkår. Gennem samarbejde og kapacitetsopbygning af lokale kræfter er der nu sat bæredygtige udviklingsprocesser i gang, som går i mange forskellige retninger og heldigvis også uden støtte og indflydelse fra os.

 

Scroll to Top