cop gunnar
cop gunnar

Vores dag på COP21

BLOGINDLÆG

Vores dag på COP21 v. Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, torsdag d. 3/12 – 2015:

Der forhandles nu døgnet rundt. Kl. 8 morgen kom et nyt udkast af Paris-aftalen, baseret på forhandlinger i løbet af natten. Forhandlingerne fortsatte i små såkaldte “spin-off grupper”, hvor der i dagens løb har siddet forhandlere i 18 parallelle grupper. De har diskuteret enkelte dele af Paris-aftalen. Det bliver så spændende at se, om de kan få nogle delaftaler på plads de næste par dage, så der er basis for at ministrene i næste uge får de store linjer på plads.

cop gunnar

Jeg følger forhandlingerne om teknologi og overførsel af teknologi. Her var der kommet endnu et par alternative forslag. En af mine NGO-kollegaer mente, at forhandlernes formål ikke var at nå til enighed om emnet; men snarere at gøre uenighederne så indviklede, at man var nødt til at fortsætte flere år. Så kunne man lave en Paris-aftale uden et afsnit om teknologi. Det ville være en skam, og hvis andre får den samme ide, kan det blive en meget tynd aftale, vi får her i Paris.

VedvarendeEnergi præsenterede energivisionen ved et velplaceret side-event på COP21

I dag var også dagen, hvor vi fik lov til at præsentere vore forslag ved en side-event på COP21. Vi havde en velplaceret side-event lige efter, at IRENA, den internationale organisation for vedvarende energi, sammen med Greenpeace o.a, præsenterede scenarier for global omstilling til vedvarende energi til 2050.

På vort side-event præsenterede jeg VedvarendeEnergis forslag til en hurtig omstilling af Danmark til vedvarende energi sammen med andre INFORSE scenarier for 100% VE for EU og for 10 europæiske lande.

Resten af Europa har også løsninger for den grønne omstilling

Fra Centre for Alternative Technology i Wales hørte vi om, hvordan Storbritannien både kan få 100% VE og blive drivhusgasneutral, mens vi fra gruppen negaWatt hørte om, hvordan Frankrig kan udfase både atomkraft og fossil energi med en omstilling til VE.

Vi havde slået side-event’en sammen med bl.a. VedvarendeEnergis projekt om kampagner for “low carbon” (lavemissions) strategier i Sydasien, Afrika og Latinamerika. Derfor handlede den sidste halvdel af arrangementet om, hvordan organisationer fra bl.a. Indien og Senegal arbejder for at reducere drivhusgasudslip og forbedre forholdene for de fattige med lokale løsninger. De arbejder med løsninger, der reducerer brugen af både ikke bæredygtig biomasse og af fossil energi, da overforbrug af biomasse i mange ulande giver større CO2-udslip end brug af fossil energi.

Danmark kom i skammekrogen – fik prisen “Fossil of the day”

Mens vi afholdt side-event, fik Danmark “Fossil of the day” prisen for op til COP21 både at droppe klimamålet for 2020 på 40% reduktion fra 1990 og for at reducere klimafinansieringen fra 500 mill. DKK til 300 mill. DKK pr. år.

Scroll to Top