cop21 startsdagen
cop21 startsdagen

En dag på COP21

BLOGINDLÆG

En dag på COP21 v. Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi, onsdag d. 2/12 – 2015:

Tre dage inde i COP21 er humøret stadig godt, men det er svært at se, hvordan landene kan nå en bare nogenlunde klimaaftale, inden COP’en er færdig om 10 dage. Selvfølgelig foregår der meget bag lukkede døre, noget der godt kan komme et kompromis ud af. Omvendt er der en række lande, der er meget svære at få med på en rimelig og meningsfuld klimaaftale. Det er stadig svært at se, hvordan man kan lave en rimelig fordeling af reduktioner, som både reducerer drivhusgasser tilstrækkeligt til at nå 1,5-2’C målet, og som USA vil gå med til.

cop21 startsdagen

Det er også svært at se, hvordan de socialistiske latinamerikanske lande (Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela i landegruppen ALBA) kan gå med til en aftale sammen med ilandene. Tre af dem har ikke lavet et forslag til egen klimaindsats op til COP21, som over 150 af verdens lande har gjort. De fastholder også, at en aftale både skal give en fair fordeling af udledninger inden for et drivhusgasbudget (et budget med de tilladelige udledninger til at holde den globale opvarmning under 1,5 – 2’C), og at indsatsen skal ske af ilandene som en blok, som det tidligere blev aftalt ved Kyoto Protokollen i 1997.

Mens forslaget om et budget er rimeligt, så er drivhusgasudslippene fra de lande, der er registreret som ulande i FN, så store og stigende, at man ikke kan begrænse opvarmningen til 1,5 – 2’C, uden at de rigere ulande også yder en indsats. Spørgsmålet om, hvordan man fordeler indsatsen er et af de helt store spørgsmål.

Afrika går forrest med investeringer i vedvarende energi

Med til at holde humøret oppe er flere ambitiøse udmeldinger. I dag blev der lanceret et afrikansk vedvarende energiinitiativ med forslag om 100.000 MW vedvarende energi i Afrika frem til 2020, dvs. på kun 5 år. Og i morgen afholder en række virksomheder en “bygningsdag” med fokus på, hvordan bygningernes fossile energiforbrug kan nedbringes.

Klimakonventionen fokuserer på ulandenes behov for teknologi

Blandt de mange side-events deltog jeg i ét om Klimakonventionens teknologimekanisme, hvor der dels er en “eksekutivkomite”, der bl.a. laver oversigter over klimateknologier, dels et Klimateknologicenter og dels et -netværk. Der er netop udgivet en oversigt over decentral vedvarende energi til områder uden elnet. Gruppen koordinerer også en indsats med at udarbejde oversigter over ulandenes behov for teknologi, hvilket bl.a. har givet en liste med 290 forslag til teknologioverførselsprojekter. Det kan man læse om på http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html.

Fra Klimakonventionens Klimateknologicenter og -netværk(CTCN) hørte vi bl.a. at der nu er over 100 organisationer, der er med i netværket.  Centret ligger som bekendt i København.

Klimaforhandlingerne er virkelig stedet, der samler alle former for klimaindsatser. F.eks. fandt jeg i dag en reklame for klimaspillet “Cap-man”, se http://www.cap-man.net/ Til gengæld missede jeg en side-event om afinvestering i fossil energi (divestment) med en amerikanske klimaorganisation. 350.org og mange andre. Håber de klarede sig uden mig.

Scroll to Top