COP23: Grønne skridt

I dag gjorde Danmark sig bemærket for sin grønne side ved at gå med i et Engelsk-Canadisk initiativ for udfasning af kul.

Sammen med bl.a Finland og Italien erklærede ialt 25 lande og delstater, at de ville udfase kul ved ikke at bygge nye kulkraftværker og samtidigt udfase eksisterende kulkraftværker. Det er godt, at Danmark er med i den slags initiativer, og da Danmark lovede udfasning inden 2030, er det da et skridt fremad, selvom det for de fleste danske kulkraftværker allerede er besluttet, at de skal være lukkede eller omstillede inden 2030. Det er positivt, at initiativet viser en front overfor USA, der åbent arbejder for mere kulkraft, og Japan, der stadig planlægger at opføre kulkraftværker.

Præsentationen af initiativet var et rigtigt tilløbsstykke. Jeg ankom til præsentationen i  EU’s delegationslokale, hvor der udenfor allerede stod mindst 50 mennesker inkl. flere TV-hold, der ikke kunne komme ind i det overfyldte lokale.

En venlig repræsentant for den canadiske regering bad os så følge præsentationen på deres Facebook-side, hvor arrangementet blev streamet. Jeg forsøgte at finde streamingen på min bærbar, hvilket lykkedes i korte øjeblikke via det lokale trådløse, men overbelastede netværk. Efter et kvarters forsøg, kom vor Klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Christian Lilleholt ud af lokalet. Jeg hilste på ham og ønskede til lykke med initiativet. Og skyndte mig så videre.

Mit næste møde var med en repræsentant for Burkina Faso’s regering, som jeg havde mødt via VedvarendeEnergis vestafrikanske projekt. Vi talte om, hvordan folk i Burkina Faso kan få bedre adgang til energi med solceller, forbedrede brændekomfurer og biogasanlæg. Samt om Danmark og danske pensionskasser kunne være med til at finansiere det. Vi blev enige om at arbejde videre med ideerne sammen med VedvarendeEnergis partner i Bukina Faso.

Herefter gik det over til den modsatte ende af COP23, en tur på ca. 3 km. der starter med en lang vandring forbi forhandlingslokaler og gennem en lang korridor mellem forskellige bygninger. Herefter er der  ca. 1½ km gennem en park, hvor jeg igen tog en af de delecykler, som COP23 venligt har stillet til rådighed.

Efter sikkerhedskontrol og endnu en ½ km gennem møde- og udstillingslokaler var jeg så fremme ved mødet mellem International Network for Sustainable Energy (INFORSE), som jeg repræsenterede og den nye 100% VE platform, som vi har tilsluttet os. Vi lovede at bidrage med flere eksempler på byer og områder, der planlægger at omstille til 100% vedvarende energi til platformens hjemmeside. Desuden diskuterede vi muligheden for at få flere lande og delstater til at beslutte sig for at omstille til vedvarende energi.

Derefter cyklede jeg tilbage til den første del af COP23, hvor det var lykkedes mig, efter utallige forsøg, at få et møde med en af EU’s forhandlere. Vi var tre fra INFORSE-netværket, der fik talt med den franske forhandler, som på EU-landenes vegne forhandler om retningslinjer for de klimaplaner (NDC’er), landene skal lave til Paris Aftalen. Han udtrykte sin generelle frustration over, hvor langsomt forhandlingerne gik, og som vi generelt delte. Han mente, at det var gruppen af kritiske U-lande, Like-Minded Development Countries, med bl.a. Kina, Indien, Saudi-Arabien og Iran, som i praksis holdt forhandlingerne tilbage. Vi gav ham delvist ret, men var samtidig enige i nogle af disse landes synspunkter, bl.a. i forhold til fokus på reduktion af fattigdom.

Paul fra Centre for Alternative Technology, Wales og Bela fra det ungarske Environmental Planning and Education Network sammen med Judit.

Efter dagens tredje cykeltur tilbage til den anden ende af COP23 kom jeg så til Climate Action Network Europas strategimøde, hvor vi fokuserede på, hvordan vi kommer videre efter COP23.

Et stort punkt var hvordan vi får EU’s 2030 mål strammet op, så de svarer til Paris Aftalens målsætning om at holde temperaturstigningerne nede på 1,5 – 2’C. Heldigvis er der en række EU-lande, som vil øge ambitionerne, både egne og EU’s samlede.

Holland, Sverige og Portugal er nu de ledende lande, som ønsker højere klimaambitioner i EU, måske også Frankrig. Jeg kunne desværre kun referere til, at den danske regering med sit ”grønne røgslør” forsøger at fremstille opfyldelsen af de nuværende EU-mål, som en virkelig ambitiøs klimaindsats.

Vi bør kunne gøre det bedre.

Scroll to Top