COP23: Vi er alle i samme kano

Rapport fra første dag på klimakonferencen COP23: Klimakonferencen startede med en lang åbningsceremoni, hvor Marokko overgav COP-lederskabet til Fiji, der kvitterede med en lang ceremoniel velkomst. Her gentog Fijis præsident sine berømte ord om vore klimaudfordringer: ”Vi er alle i samme kano”.

Herefter var der en ceremoniel velkomst, hvor store mænd fra Fiji sang og spillede, samt producerede en traditionel Fiji velkomstdrik af presset græs. Der var også tid til tysk skønsang, idet Tyskland er vært for COP23, selvom Fiji har lederskabet.

For at understrege pointen med at vi alle er i samme kano, har Fiji medbragt en oceangående kano til COP23. Foto: Gunnar Boye Olesen.

Under åbningen var også flere advarsler om situationens alvor:

  • Patricia Espinosa, Klimasekretariatets leder fortalte, at landene kun har lovet 1/3 af de reduktioner, der skal til for at nå klimamålet om at holde den globale temperaturstigning på 1,5-2’C
  • Fra Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) hørte vi, at CO2-koncentrationen nu er den højeste i 3 millioner år, og stigningen sidste år var hurtigere end nogensinde før. Han fortalte også, at 2016 var det varmeste år, siden målingerne startede.
  • Den tyske miljøminister, Barbera Hendrichs fortalte, at vi er på vej mod et ”point of no return” mht. klimaændringer, og vi når dette punkt, hvis vi ikke gør mere. Hun accepterede også, at landene ikke gør nok (underforstået også EU-landene). Til sidst kom hun med en overraskelse: Tyskland giver yderligere 50 mill. € til en klimatilpasningsfond, der på den måde bliver øget med omkring 50%.

Efter ceremonier og taler kom den første forhandling, som bestod i vedtagelse af dagsorden. Og allerede kom det første lille drama, idet Kina, Indien og en række andre U-lande havde foreslået et nyt dagsordenspunkt om, hvad specielt I-landene gør frem til 2020. Selvom der ikke var nogen, der sagde dem imod, sendte Fiji’s præsident spørgsmålet i udvalg. Det blev forslagsstillerne lidt sure over. Det bliver spændende at se, om det giver problemer senere i COP’en.

Eftermiddagen tilbragte jeg, Gunnar Boye Olesen med at høre et langt round table om hvilke retningslinjer, der skal være for de nationale klimaplaner (kaldet NDCer), som er afgørende for at reducere drivhusgasserne. Desværre gik de 4 timer med, at landene gentog deres tidligere positioner, hvor en gruppe udviklingslande slår på, at kravene til udviklingslandene skal være minimale, mens I-landene skal fortælle hvor meget klimastøtte, de vil give. EU ønsker mere bindende retningslinjer.

Efter forhandlingerne gav det store Climate Action Network, som vi også deltager i, en pris ”Ray of the Day” for de mange lande og USA-borgere, der har taget klart afstand fra USA’s regerings beslutning om at forlade Paris Aftalen.

Og dagen endte med en stor reception, hvor Fijis præsident indbød til taler samt musik fra Tyskland og Fiji. Forhåbentligvis kan det genetablere den gode stemning. Det er der brug for, hvis vi skal nå virkelige resultater i løbet af COP23. Vi er trods alt stadig i samme kano.

 

Scroll to Top