Miljøorganisation søger frivilligansvarlig til ungt fællesskab

De frivillige er alfa og omega for UngEnergi, så derfor skal du have interesse for vores frivilliges trivsel, udvikling og behov – med henblik på, at der foregår en masse gode aktiviteter og er en god udvikling i vores lokalafdeling i UngEnergi Roskilde.

Som UngEnergi Roskildes nye frivilligansvarlig har du ansvaret for, at vores frivillige føler sig tilpas udfordrede og belastede, mødt på deres forventninger, håb og behov ift. deres rolle som frivillig i lokalafdelingen og i de projekter, som de er i gang med.

Du sørger også for – evt. i samarbejde med UngEnergis landsbestyrelse, en eller flere af de andre lokalafdelinger i landet eller med sekretariatet i Aarhus – at udbyde muligheder til de frivillige for kompetenceudvikling.
Det vil også oftest være din rolle at facilitere månedsmødet, hvor hele lokalafdelingen mødes én gang om måneden for at ajourføre hinanden på projekter.

Du kommer til at indgå i et samarbejde med det øvrige af UngEnergi Roskildes styregruppe med 3-4 andre styregruppemedlemmer, som, ligesom dig, kommer til at have et isoleret ansvarsområde i forb. med det arbejde, der ligger i at drive en organisations lokalafdeling.

Det forventer vi af dig

  • Du har erfaring med ledelse.
  • Du kan skabe trygge rammer for et møde og har erfaring med at facilitere
  • Du kortlægger de enkelte frivillige og sætter dig ind i den enkelte frivillige.
  • Du samarbejder med det øvrige af styregruppen om at lede lokalafdelingen UngEnergi Roskilde.
  • Du sætter gns. 3-5 timer af ugentligt til arbejdet.
  • Du har mulighed for at mødes fysisk med det øvrige af styregruppen mindst én gang om måneden.

Det kan vi tilbyde dig

Kompetencer indenfor arbejdet med frivillige og frivilligledelse.

At blive en del af Danmarks stærkeste, grønneste fællesskab.

Muligheder for at udvikle dig indenfor facilitering af workshops, indblik i redskaber og tilgange til projektarbejde, fundraising.

Et større netværk.

Et generelt styrket CV.

UngEnergi er en miljøorganisation for unge mennesker, som har til formål at oplyse, engagere, involvere og inspirere unge til bæredygtig adfærd og til at arbejde aktivt for et bæredygtigt samfund baseret på 100 % vedvarende energi, hvor det folkelige engagement og initiativ tilgodeses og de demokratiske principper fremmes.

Vi er udsprunget af miljøorganisationen VedvarendeEnergi som en ungdomsafdeling-/organisation. Vi er tilstedeværende i Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde og København, og vi laver aktiviteter hele landet af meget divers karakter.

Læs hele jobopslaget på frivilligjob.dk, og send din ansøgning i dag.

Scroll to Top