Miljøorganisation for unge søger introansvarlig

UngEnergi Roskilde leder efter en introansvarlig, som skal give nye frivillige en god introduktion til vores organisation, når de starter. Dvs. hvad vi står for, hvad man kan hos os, og typisk laver som frivillig, samt hvordan man som frivillig kan udvikle sig.

Som UngEnergi Roskildes næste introansvarlige kommer du til at give vores nye frivillige en god velkomst til vores organisation, UngEnergi, hvad for noget arbejde man kan lave, hvad man kan få ud af at være frivillig i UngEnergi og hvordan man kan gøre en forskel for klimaforandringerne.

Inden du kan starte arbejdet som vores introansvarlige vil du blive sat godt ind i organisationen UngEnergi, vores måder at arbejde og tænke på, projekter, kampagner, målgruppe m.m.

Din primære arbejdsopgave kommer til at bestå af, at du tilrettelægger, inviterer til, faciliterer og udvikler på intromøder, hvor personer, der kunne have en interesse i at være frivillig i UngEnergi, kommer ordentligt ind i stoffet og føler sig inkluderet.

Du kommer til at indgå i et samarbejde med det øvrige af UngEnergi Roskildes styregruppe med 3-4 andre styregruppemedlemmer, som, ligesom dig, kommer til at have et isoleret ansvarsområde i forb. med det arbejde, der ligger i at drive en organisations lokalafdeling.

Det forventer vi af dig

Du sætter gns. 3-5 timer af ugentligt til arbejdet.

Du laver én gang hver anden måned et intromøde, hvor du inviterer folk udefra til at blive frivillige i lokalafdelingen eller ved stor nok efterspørgsel.

I samarbejde med styregruppens frivilligansvarlige kortlægger og forventningsafstemmer du med de enkelte frivillige.

Du sørger for, at alle nye frivillige føler sig set, hørt og velkommen.

Du sørger for, at alle nye frivillige har en eller flere [mindre] opgaver, som de kan gå gang i med, som skal stemme overens med deres forventninger, behov og lyst.

Du sørger for, at de nye frivillige føler, at de kender organisationen UngEnergi, vores værdier og arbejdsmetoder.

Du har mulighed for at mødes fysisk med det øvrige af styregruppen mindst én gang om måneden.

Du samarbejder med det øvrige af styregruppen om at lede lokalafdelingen UngEnergi Roskilde.

 

Det kan vi tilbyde

  • Du bliver god til at ‘sælge varen’, da du skal overbevise andre mennesker om, at de skal blive frivillige hos netop UngEnergi.
  • Grundlæggende kompetencer indenfor hvervning, promovering.
  • Kompetencer indenfor opsætning og afholdelse af workshops
  • Et større netværk indenfor frivilligverdenen, men også i kraft af, at UngEnergi rummer mange forskellige slags mennesker med kompetencer, uddannelser og viden indenfor mange fagområder.
  • Danmarks stærkeste, grønneste sociale miljø og omgangskreds.
  • Et styrket CV.

UngEnergi er en miljøorganisation for unge mennesker, som har til formål at oplyse, engagere, involvere og inspirere unge til bæredygtig adfærd og til at arbejde aktivt for et bæredygtigt samfund baseret på 100 % vedvarende energi, hvor det folkelige engagement og initiativ tilgodeses og de demokratiske principper fremmes.

Vi er udsprunget af miljøorganisationen VedvarendeEnergi som en ungdomsafdeling-/organisation. Vi er tilstedeværende i Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde og København, og vi laver aktiviteter i hele landet.

Læs hele opslaget på frivilligjob.dk, og send din ansøgning i dag.

Scroll to Top