En grøn fond til civilsamfundet – VE’s forslag til den nye finanslov 

Omstillingen til et grønt og bæredygtigt samfund kræver at alle er med – også civilsamfundet. Men der er brug for bedre muligheder for at være med i omstillingen som borger. Derfor har VedvarendeEnergi i samarbejde med 15 andre organisationer udarbejdet et politisk forslag til den næste finanslov. Forslaget vil blandt andet gøre det muligt for civilsamfundet at søge støtte til grønne initiativer, fortæller Bjarke Rambøll, sekretariatsleder for VedvarendeEnergi.  

Af Jeppe Schlüter Pleidrup 

 Delebiler, lokale energifællesskaber og genbrugsstationer, hvor stort set alle slags ting kan sorteres, så de bliver genanvendt. Idéer til hvordan vi alle kan leve grønnere i hverdagen er der masser af. Det bobler med miljøvenlige initiativer rundt omkring i lokalsamfundene, men alt for ofte forhindrer manglen på kroner og ører dem i at blive ført ud i livet.  

 Derfor har VedvarendeEnergi i flere år forsøgt at få politikere på Christiansborg til at støtte grønne borgerdrevne initiativer. I år har VE udarbejdet et forslag til regeringen, med henblik på at det skal indgå i den fremtidige finanslov – her er  civilsamfundet og dets rolle i den grønne omstilling i fokus. 

 ”Mobilisering af civilsamfundet er en af vores kernepunkter og det kan vi gøre via vores egne initiativer, men vi mener der er behov for, fra politisk side, at give midler til at understøtte de aktiviteter, som sker lokalt,” forklarer Bjarke Rambøll. 

 Den grønne fond 

Forslaget er en del af et samlet oplæg, der hedder Den Grønne Demokratifond. Det er lavet i samarbejde med 15 andre organisationer og bygger på tre søjler: Det borgernære demokrati, medejerskab i den grønne omstilling og civilsamfundet i omstillingen.  

 Med de tre søjler som fundament skal fonden sikre både folkelig medvirken, ejerskab og involvering i den grønne omstilling. På den måde bliver omstillingen demokratiseret, og kan ske på alle niveauer i samfundet. Det er særligt med den grundlæggende tredje sølje, hvor fokus er på civilsamfundet, at VedvarendeEnergi sætter sit aftryk.  

 Idéen bag forslaget er at oprette en fond, der skal gøre det muligt for lokale aktører at gennemføre projekter i den grønne sags tjeneste uanset om det er på lokalt eller landsdækkende plan. Det betyder, at det skal være muligt at søge om støtte fra fonden til grønne aktiviteter for civilsamfundet og dermed for almindelige borgere.  

 Et forslag der bygger på erfaringer 

Egentlig er idéen om en grøn fond ikke ny. For 30 år siden kunne borgerne søge støtte ved en lignende fond med selvsamme formål, og det  medførte ganske fine resultater. Derfor bygger forslaget om Den Grønne Demokratifond på tidligere erfaringer, som viser at økonomiske ressourcer også er nødvendige, når civilsamfundet skal mobiliseres i den grønne omstilling. Det understreger Bjarke Rambøll: 

 “I dag ser man ikke ret mange steder, hvor det frie initiativ på lokalt plan bliver understøttet. I forbindelse med vores 2030-målsætninger er engagementet i lokalsamfundet kun intensiveret, så det giver endnu mere mening at fremme det lokale initiativ i dag.” 

 Det lange sejltræk er vigtigt 

For at sikre langvarig støtte til grønne civilsamfundsprojekter, arbejder VedvarendeEnergi bred politisk opbakning til fonden og dens initiativer 

 ”Tiden er inde til at fokusere fra politisk side på at sikre civilsamfundets involvering i den grønne omstilling. Uden den er det svært at forestille sig at vores ambitiøse klimamål kan nås. Vi er gået ind i samarbejdet med et håb om en robust aftale, som kan sætte et længerevarende initiativ i gang. Det lange sejltræk er vigtigt,” afslutter Bjarke Rambøll. 

Scroll to Top