VedvarendeEnergi opfordrer regeringen til bedre regler for energifællesskaber og prosumers

VedvarendeEnergi  opfordrer nu til

  • at fjerne krav om at man ikke må lægge elledninger på tværs af skel, så f.eks. et boligselskab kan opsætte solceller eller opstille ladestander på en nabogrund og
  • at VE-fællesskaber skal kunne dele elproduktion fra et fælles VE-anlæg (vindmølle eller solceller) gennem det offentlige net.

Det har vi skrevet til i et svar til Energistyrelsens høring om mulig revision af reglerne for eltilslutninger.

Læs høringssvar:  VE-om-direkte-linjer-lokale-tariffer-mm

Scroll to Top