”Vi får ikke et mere bæredygtigt samfund, hvis vi ikke får alle med” 

VedvarendeEnergi har siden sin opstart haft fokus på at finde løsninger – fra at få vedvarende energikilder skrevet ind i de danske energiplaner til at sikre en social retfærdig fordeling af ressourcer i Mozambique. I dag har VE også fokus på klimaforandringer, ansvarlige investeringer og forbrug – og på hvordan vi skaber en socialt retfærdig grøn omstilling. Jonathan Ries, formand for bestyrelsen i VedvarendeEnergi, fortæller om de overvejelser, der ligger bag VE’s udvikling i de senere år og hvilke erfaringer organisationen har gjort sig her.  

Af Charlotte Elisabeth Christiansen 

I en landsby i Østjylland ligger en lille vindmølle på jorden ved siden af en gul, svajende rapsmark. Ved siden af den står en kran, som langsomt hejser vindmøllen op og fastgør den i jorden. Da den står oprejst, klapper og jubler den menneskemængde, der ser på langs vejkanten. 

Sådan så det ud, da VE først begyndte at arbejde med lokalt ejerskab af vedvarende energikilder. Her skabte organisationen energifællesskaber i lokalsamfundene, hvor borgerne var medejere af f.eks. vindmøller. På den måde engagerede de sig i omstillingen til vedvarende energi. I dag engagerer VE fortsat borgerne – i dag er fællesskaberne dog bredere og inkluderer alt fra tøjbytte-arrangementer på danske gymnasier til klimaplaner for lokalsamfund i Kenya. 

Grøn omstilling handler ikke kun om vedvarende energi 

De brede fællesskaber er blandt andet et resultat af, at VE siden 2018 især har arbejdet med to overordnede mål: “Grøn omstilling i en bæredygtig verden” og “Mobilisering af civilsamfundet.” Det hænger sammen med, at de grønne udfordringer, vi står overfor, har ændret sig. I dag er der bred opbakning til vedvarende energikilder, og generelt en stor interesse for den grønne omstilling og hvordan vi skal håndtere klimaforandringerne. Udfordringen er snarere hvordan vi sikrer at alle bliver en del af omstillingen, forklarer Jonathan: 

“Grøn omstilling handler ikke kun om at vi bruger vedvarende energikilder. Det handler i høj grad også om vores ressourceforbrug, og om at sikre at vores ressourcer bliver fordelt ansvarligt og socialt retfærdigt. Og så handler det om at skabe en omstilling, der ikke går hen over hovedet på nogen. Vi skal sikre at alle er med, og at alle har ejerskab og medbestemmelse i omstillingen.” 

Alle er vigtige i omstillingen 

Mange tager allerede del i omstillingen, men der er også en gruppe, der ikke bliver inddraget. Derfor arbejder VE for, at det skal være muligt for alle at være en del af omstillingen – både herhjemme, men også internationalt. For også når det gælder grøn omstilling, er der nogle ulighedsaspekter i samfundet, som vi skal tage højde for: 

“Man er ikke en mindre vigtig del af omstillingen, hvis man for eksempel ikke har bil og dermed ikke kan bidrage med omstillingen til elbiler. Tværtimod gør man jo allerede ressource- og klimamæssigt alt rigtigt ved at bruge kollektive transportløsninger eller sin cykel. Man burde egentlig være en stor inspirationskilde. Og vi får ikke et mere bæredygtigt samfund, hvis vi ikke får alle med,” fortæller Jonathan. 

På den måde bidrager flere muligheder for at være med og føle sig inddraget i den grønne omstilling, også til at mindske den ulighed, der eksisterer omkring hvem der er en del af omstillingen. Her handler det også om at have øje for oversete muligheder. Hvis man for eksempel bor til leje, er det begrænset hvad man kan ændre i sin bolig. Men man kan f.eks. engagere sig i sin boligforening og skubbe forandringer i foreningen eller bygningen i gang. 

Løsninger skal findes gennem dialog 

Gennem de sidste par år har VE gjort sig gode erfaringer med hvordan man mobiliserer endnu flere i den grønne omstilling – også grupper, der er mindre ressourcestærke – både gennem arbejdet med frivillige og flere af organisationens projekter på nationalt og internationalt plan. Ét af de projekter foregår i Kenya, hvor VE i samarbejde med flere lokale organisationer arbejder med klimatilpasning i forskellige lokalsamfund i landet. Her involverer organisationerne borgerne, så de bliver inddraget i de politiske processer omkring klimatilpasningstiltag. 

“Her har vi lavet en handlingsplan, og det er der kommet hundrede projekter ud af. Det er blandt andet projekter, der støtter den lokale vandforsyning og at befolkningen får adgang til mere hårdføre afgrøder. Med den mængde projekter når vi ud til mange borgere, som bliver engageret og er med til at bestemme, hvad der skal være med i handlingsplanerne, så de får gavn af projekterne. Her virker det at inddrage folk, gå i dialog med dem og tage højde for de lokale forhold – og ud fra det finde løsninger,” mener Jonathan Ries. 

Folkeligt engagement og kulturel omstilling 

Netop den tilgang har gjort, at VE er lykkes med at bringe flere ind i den grønne omstilling på deres egne præmisser – både nationalt og internationalt. For eksempel har VE herhjemme skabt rammerne for flere aktive grønne borgergrupper. De består af seniorer, der sammen har valgt at etablere reparationsværksteder og andre grønne initiativer flere steder i landet – på den måde er de ældre borgere kommet ind i et grønt fællesskab. Den slags resultater kan ikke måles i CO2-besparelser, men bidrager i stedet med en anden værdi: De bringer os tættere på en kulturel omstilling, som også er nødvendig. Netop derfor tror Jonathan, at VE også fremover vil have fokus på at endnu flere skal med i den grønne omstilling og have ejerskab i den. 

“Vi vil skabe et sammenhængende folkeligt engagement ved at vi som organisation også står klar til at drive det her engagement. Vi tror ikke på, at grønne initiativer kun skal komme fra politisk side som top down-løsninger – det vil skabe modstand. Det skal være et samspil, hvor man tager folk med på rejsen, og hvor de f.eks. selv kommer med forslag til, hvordan man kan leve mere ansvarligt og bæredygtigt i hverdagen,” slutter han af. 

Scroll to Top