VedvarendeEnergi foreslår bedre regler for energifællesskaber

I disse dage er regeringen ved at revidere danske regler for VE-fællesskaber, borgerenergifællesskaber, og forbrugere, der selv producerer energi. Det skal nu være lettere at producere sin egen strøm fra vedvarende energi, både individuelt og i fællesskab. Det er bestemt med EU’s direktiver for vedvarende energi og for elforsyning. Desværre lader den danske gennemførsel af EU-reglerne meget tilbage at ønske. Faktisk er det tvivlsomt om de danske regler overhovedet gennemfører det minimum af regler, som EU kræver. Derfor har VedvarendeEnergi i dag fremsendt kommentarer og forslag til ændringer af en række bekendtgørelser, så de både forbedrer forholdene for VE-fællesskaber samt andre lokale producenter af VE og samtidig er med til at sikre at Danmark følger EU på dette område.

Læs høringssvarene  VE-om-borgerenergifællesskabsbkg og VE-om-afregningsbkg

Scroll to Top