VedvarendeEnergi foreslår bedre regler for energifællesskaber

VedvarendeEnergi foreslår at energifællesskaber får ret til at dele el, både mellem elforbrugere med egne målere og i fællesskaber, der har fælles elmåler, f.eks. haveforeninger og boligforeninger med fælles elmåler. Det har vi skrevet til Energistyrelsen i forbindelse med høringer af de foreslåede ændringer af elforsyningsloven, som regulerer regler for bl.a. energifællesskaber. Læs vores høringssvar her: https://ve.dk/wp-content/uploads/2022/08/Hoeringssvar-fra-VE-om-elforsyningslov-August2022.pdf og her: https://ve.dk/wp-content/uploads/2022/08/Hoeringssvar-fra-VE-om-elforsyningslov.pdf

Scroll to Top