Kursen er lagt: Alle skal med ombord i den grønne omstilling 

Først på sommeren blev det sidste punktum i VedvarendeEnergis nye strategi sat. Budskabet i strategien fremstår klart: Alle – også almindelige borgere – skal have mulighed for at bidrage og få indflydelse på den grønne omstilling. Bestyrelsesformand Jonathan Ries fortæller her om tankerne bag den nye strategi og VE’s rolle i den grønne omstilling fremadrettet. 

Af Dea Dalbjerg  

Siden VedvarendeEnergi blev etableret i 1975 har problemstillingerne indenfor miljø, klima og grøn omstilling ændret sig løbende – og det samme har VE. Organisationen har med jævne mellemrum revideret sin strategi og retning, og har på den måde opretholdt sin relevans som miljøorganisation.   

Det er netop også baggrunden for den nye Strategi 2022-2025. Bestyrelsesformand Jonathan Ries fortæller, at der er flere årsager til at VE har arbejdet på en ny strategi:  

”Hvis man ser på samfundsudviklingen, handler det i høj grad om hvordan vi gør os selv relevante som organisation. Overordnet set giver arbejdet med en ny strategi anledning til, at man som organisation naturligt stopper op og spørger sig selv, om man er det rette sted og hvor man er på vej hen.”  

I forlængelse heraf forklarer Jonathan Ries, at strategien både har et internt og et eksternt formål for organisationen.  

”VedvarendeEnergi har en ret bred agenda inden for grøn omstilling med projekter både globalt, nationalt og lokalt. Strategien konkretiserer organisationens formål og sætter et fokus internt i organisationen. Samtidig er strategien en fortælling udadtil om, hvem vi er og hvad vi arbejder med,” fortæller Jonathan Ries.  

Borgerne skal være med til at skabe løsningerne  

Undertitlen til VE’s nye strategi er “Grøn omstilling for alle.” Det betyder – jævnfør strategien – at alle, der har ressourcerne til at handle, kan gøre en forskel og tage ansvar i den grønne omstilling. Men der skal en indsats til, for at få alle med ombord.  

”Det kræver, at folk rent faktisk føler og ved, at de kan gøre en forskel. Det handler bl.a. om at skabe lokale fællesskaber, hvor borgerne kan mødes om at løse konkrete opgaver. Det handler også om de rigtige politiske rammer,” fortæller Jonathan Ries. Han tilføjer:  

”Vi skal søge at skabe fællesskaber, hvor folk gider at engagere sig. Det er dér, man kan inspirere hinanden til handling. Det kan virke uoverskueligt, hvis man står alene med det.”  

Som eksempel nævner Jonathan Ries ét af VE’s nationale projekter, nemlig de Grønne Borgergrupper, som for nyligt har skiftet navn til Grønt Værksted. Her samles ældre mænd, der har forladt arbejdsmarkedet, omkring en fælles interesse for reparationer og bæredygtighed. På værkstederne kan lokale borgere få repareret deres defekte ting, så tingene får en længere levetid og der bliver mindre til genbrugspladsen. Projektet er en del af VE’s arbejde for ansvarligt forbrug. 

”Store politiske løsninger oppefra og ned kan skabe modstand på sigt. Samskabende løsninger og samspil skaber derimod vedvarende løsninger. Særligt hvis man har øje for de grupper, der ikke almindeligvis anses som en handlekraftig ressource i den grønne omstilling. Det kan f.eks. være mænd, der har forladt arbejdsmarkedet – de besidder en masse kompetencer, som vi kan bruge aktivt,” forklarer Jonathan Ries.  

En facilitator for dialog og løsninger 

I en tid, hvor verden er præget af fremskredne klimaforandringer og et fortsat øget pres på ressourcer, ser Jonathan Ries en politisk tendens til at lave en ”nødvendighedens politik”. Et eksempel er, når staten udpeger store områder til energiparker uden lokal inddragelse. Løsninger som disse vil ofte skabe modstand hos borgerne, hvorimod den lokale opbakning vil være større, hvis projektet er lokalt forankret og borgerne har medejerskab i løsningen. 

”Der mangler fokus på, hvad borgernes rolle skal være. Der bliver måske sagt, at civilsamfundet skal inddrages – men det bliver ikke diskuteret konkret, hvordan den enkelte kan tage ansvar og får medejerskab i den grønne omstilling. Det er dér, jeg ser, at VedvarendeEnergi kan gøre en forskel,” fortæller han. 

VE har igennem mange år vægtet borgerinddragelse og medejerskab højt i organisationens forskellige projekter – hvad end det gælder klimatilpasning i Kenya eller at få de danske FGU-elever engageret i den grønne omstilling – og netop dette vil VE dyrke endnu mere fremadrettet;  

”Vi er gode til at facilitere dialog og skabe fællesskaber, der centrerer sig omkring konkrete løsninger – både gennem forskellige projekter og partnerskaber. Dét skal vi blive ved med! Vi skal skabe flere projekter, der på sigt kan blive selvdrivende og leve deres eget liv,” forklarer Jonathan. 

I den nye strategi beskriver VE også sig selv som en “lærende organisation.” Det betyder, at organisationen har et særligt fokus på vidensudveksling, erfaringsopsamling og kompetenceudvikling: 

”Vi udfordrer status quo. Vi anerkender, at der ikke findes én løsning på den grønne omstilling. Vi opnår hele tiden læring gennem vores arbejde og vores projekter – et konstant indblik i nye områder, nye løsninger, nye målgrupper. Det skal vi fortsætte med fremover,” afslutter han. 

Scroll to Top