VedvarendeEnergi fra 2005 - i dag
VedvarendeEnergi fra 2005 - i dag

Fra 2005 til i dag – Undervisning og energibesparelser

 

2005

 • OVE & SEK modtager tilsagn fra Energisparepuljen om tilskud på 15 mill. og starter 1. april ”EnergiTjenesten”
 • OVE & SEK udarbejder en opdatering af planen for 100% vedvarende energiforsyning i Danmark ”Vi har energien 2005”
 • OVE fejrer 30 års jubilæum i Svendborg med Jørgen S. Nørgaard som æresgæst og jubilæumsforelæser
 • Efter en forundersøgelse i 2005 påbegyndte vi projektet: Sustainable Development: Maputo Action 21 med organisationen Livaningo. Projektet er nu en del af rammeprogrammet.

2006

 • OVE gennemfører projektet” LysForum” (Attraktivt og energieffektivt lysdesign i butikker) i samarbejde med en række brancheorganisationer
 • OVE gennemfører projektet ved Skolernes EnergiForum ”VisEskoler” (Pædagogisk fremstilling af skolers energiforbrug mhp. besparelser)
 • ”Energiens RoadShow” baseret på et multimedieshow som kaldes ”Energiens skabelsesberetning”  produceret af Jens Simon. Energiens Roadshow besøger 10 byer

2007

 • OVE gennemfører i samarbejde med bl.a. Danmarks Naturfredningsforening undervisningsprojektet ”Klimakaravanen”. Karavanen henvender sig til grundskolen og støttes i to år af Energisparepuljen med 4,1 mill. kroner
 • OVE starter i samarbejde med EnergiMidt og en række uddannelsesinstitutioner projektet ”Solceller i undervisningen” der har til formål at tilvejebringe relevante uddannelsesfaglige tilbud indenfor anvendelse af solceller i byggeriet
 • OVE gennemfører projektet ”ESCO” (Udvikling og beskrivelse af koncept for indsats rettet imod små og mellemstore forbrugere)
 • OVE deltager i Miljøstyrelsens kampagne1 ton mindre og afholder bl.a. debatmøder på skoler
 • Efter en forundersøgelse i 2006 påbegyndte vi et projekt: Sustainable Development  and Environmental protection in 3 Communes in Mali med organisationen MFC – Nyeeta. Projektet og samarbejdet er nu en del af rammeprogrammet.

2008

 • OVE International laver et oplæg til DRs julekalender 2009 – og vinder!
 • ”Klimakaravanen” fortsætter og målet med at nå ud til 100 skoler nås

2009

 • OVE & SEK udarbejder en ny opdateret plan for 100% vedvarende energiforsyning ”Vi har energien 2009” igen i samarbejde med en række danske vidensinstitutioner
 • ”Klimakaravanen” får tilskud til endnu en runde – Danmark er trods alt vært for FNs Klimakonference i København – 50 skoler får besøg

2010

 • Organisationen for VedvarendeEnergi, OVE og Foreningen Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, SEK fusionerer og tager navneforandring til VedvarendeEnergi - VE
 • ”Klimakaravanen” fortsætter - nu med egenfinansiering fra skolerne – 40 skoler besøges

2011

 • VE indgår en fast treårig aftale med Danida om alle vores internationale projekter
 • VE og EnergiTjenesten udarbejder, i samarbejde med COWI og TI, et projekt der måler effekten af individuel rådgivning i forbindelse med udskiftning af oliefyr til anden energikilde, eksempelvis varmepumper
 • Vi flytter til nye og større lokaler i hjertet af Aarhus. Vi flytter også sammen med både INFORSE og EnergiTjenesten Midt

2012

 • VE etablerer sin ungdomsafdeling UngEnergi og får midler til et "Ung til Ung" projekt rettet mod ungdomsuddannelserne - Bæredygtig Ung
 • Frivillighedsplatform etableres på hjemmesiden
 • Ny strategi for 2012-15 vedtages for hele foreningen

2013

 • EnergiTjenesten vinder, i konsortium med Byggecentrum, VIA Horsens og Grøn erhvervsvækst, Energistyrelsens koncept "BedreBolig".
 • EnergiTjenesten vinder sammen med Bolius og Teknologisk Institut Energistyrelsens Rådgivningstjeneste til udfasning af olie- og naturgasfyr i Danmark
 • UngEnergi stiftes som foreningen under den stiftende generalforsamling på landsmødet i 2013
 • VEs politiske afdeling påbegynder en ny Energivision, der skal lanceres i 2014
 • VEs internationale afdeling gennemfører et Freds- og Forsoningsprojekt blandt unge I Nairobi under valget i Kenya i marts
 • Under Danida’s innovative partnerskabspulje opnår vi støtte til et to-årigt ungdomsprojekt: Youth takes the Baton for a Green Future. Projektet sigter på mobilisering af ungdomsgrupper i Mali, Burkina Faso, Kenya og Mozambique.

2014

 • VE indgår i januar 2014 en tre-årig rammeaftale med Danida. Aftalen sikrer VE et årligt buget til gennemførelse af programmet: Energy, Environment and Democratic Development – keys for sustainable change in Africa. Programmet omfatter Mali, Kenya og Mozambique.

2015

2016

2017

Scroll to Top