Vincent laver genbrugspapir.
Vincent laver genbrugspapir.

Fra Kenya til FGU: Danske unge lærer om klimaforandringerne fra grønne iværksættere i Kenya 

Hvad kan vi i Danmark lære af kenyanske iværksættere? Det spørgsmål stiller VedvarendeEnergi i projektet “How To fra Kenya til FGU” støttet af OpEN, Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje. I ti korte læringsvideoer målrettet danske FGU-elever viser projektet hvordan en række kenyanske iværksættere på hver deres måde har skabt en bæredygtig forretning, f.eks. ved at upcycle gamle VHS-bånd til tasker, lave papir af genbrugsmaterialer eller dyrke vertikale haver. FGU-Underviser, Gitte Fogelberg Mangal, fortæller hvordan videoerne bidrager til at lære FGU-eleverne, hvordan man kan lave bæredygtige produkter og giver dem indblik i, hvordan mennesker i det globale syd lever og påvirkes af klimaforandringer.

Af Katrine Busk  

Bøjet over en stor metalmorter stamper en mand rytmisk med en næsten mandshøj træpind. Da han er færdig med at stampe, overfører han indholdet fra morteren til et stort vandbassin, og tager fat i et fintmasket net, som han fører ned i vandet. Da han fører nettet op til overfladen igen, har der lagt sig et fint, hvidt fiberlag – som efter det er tørret i den østafrikanske sol, bliver til papir.

Manden, som laver papiret, hedder Vincent Asembo, og genbrugspapiret, han laver, skaber han ud af planten vandhyacint og gammelt papir. Vincent bor i Kisumu ved Victoriasøens bred i Kenya, og er én af de unge iværksættere, vi møder i “How To”-videoerne.

Ved at nedbryde plantefibre og brugt papir i sin morter, omdanner Vincent materialet til nye papirprodukter som bæreposer og kort. På den måde skaber han bæredygtige produkter, som er med til at sikre et bedre miljø, og som giver et livsgrundlag for Vincent, hans familie og hans ansatte.

“Hyacinterne i vandet har ødelagt miljøet i Kisumu ved at kvæle livet i vandet. Det får også søen til at lugte, fordi hyacinterne forhindrer iltningen af vandet,” forklarer Vincent.

Vandhyacinten er en invasiv art, der siden 1980’erne har lagt sig som et tykt tæppe langs Victoriasøens bred. Når hyacinten nedbrydes, bruges ilten fra søen til forrådnelsesprocessen og giver dårlig lugt og iltsvind, som har store konsekvenser for fiskerierhvervet ved søen.

Her har Vincent set en mulighed for at skabe en forretning, hvor han ikke alene bekæmper vandhyacinten og dens udbredelse i søen, men også mængden af plastaffald i naturen ved at lave produkter som bæreposer af papir fremfor plastik.

“Folk værdsætter virkelig hvad jeg laver. For de kan se meningen i at bruge hyacinter til at lave papir for lige nu oplever vi effekten af klimaforandringerne. Folk ser virkelig meningen med at bevare vores træer, frem for at bruge plast, der kommer til at gøre vores miljø beskidt,” fortæller Vincent.

Fra Kenya til Kerteminde

På FGU Fyn i Kerteminde har eleverne på linjen Design, Miljø og Genbrug set videoen med Vincent og de øvrige “How To”- videoer. 

Underviser Gitte Fogelberg Mangal bruger dem ofte som en morgen-kickstarter, inden eleverne selv skal i gang med dagens opgaver. På FGU-skolerne er der mange af eleverne, der kæmper med forskellige ting i deres hverdag, som gør, at den meget teoretiske tilgang til undervisningen, der ofte fylder mest på andre uddannelsesinstitutioner, ikke altid passer til dem. Gitte forklarer, at det i stedet er praksisnær undervisning, der fungerer bedst på FGU-skolerne, fordi eleverne her kommer ud af hovedet, og i stedet lærer gennem hænderne.

Hun fortæller, at eleverne for eksempel har små haver, de dyrker, hvor de kan få jord under neglene  og snart er det tid til at udplante stiklinger, som de selv har sået:

“Naturen er god for dem, det er et sted, hvor de kan slappe af, og når de lærer den at kende, får de et forhold til den. Så er det nemmere at komme ud, og de tænker på noget andet end til hverdag.”

Og det har vist sig at dét at bruge tid i naturen i kombination med “How To”-videoerne har været en øjenåbner for eleverne. Gitte forklarer, at når hun viser videoerne, forundres eleverne over at kenyanernes livsstil ser så anderledes ud end deres egen, og at kenyanerne ofte bruger hjemmelavet værktøj frem for bare at gå ud og købe nyt:

“Eleverne er ikke ubekendte med at genbruge og anvende genbrugsmaterialer eller at bruge naturen, men det her med at genbruge på grund af nødvendighed og fattige kår er en fremmed tanke for dem.” 

Det gør, at eleverne må sætte sig ind i en anden måde at tænke og leve på, når de ser videoerne og på den måde forbinder FGU-eleverne sig direkte med mennesker i det globale syd, og får på en ny måde indblik i, at vi er fælles om klimaforandringerne, og at både årsager, konsekvenser og løsninger hænger sammen på tværs af landegrænser.

“De kan få indblik i Kenya, og det er sundt for mennesker generelt at lære om andre kulturer, som er så vidt forskellige fra Danmark,” forklarer Gitte. 

FGU-eleverne får indblik i både social og miljømæssig bæredygtighed

Kenya er sammen med mange andre afrikanske lande et af de steder, der rammes hårdest af klimaforandringer. Landet ligger på Afrikas Horn i Østafrika, som netop har været ramt af den værste tørke i 40 år og forskere er enige om, at tørken skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Mere varme og ingen regn gør at kenyanerne ikke kan dyrke jorden som de plejer, og at dyrene ikke kan finde føde. Derfor kan folk i lande som Kenya, Etiopien eller Somalia ikke længere leve af at dyrke jorden som tidligere generationer. De unge søger i stigende grad mod byerne, og må tilpasse sig en ny virkelighed, hvor klimaforandringerne sætter rammen for deres liv. 

Her kommer unge, innovative mennesker og iværksættere som Vincent, der netop har tilpasset sig den nye virkelighed, ind i billedet – og både andre kenyanere og de danske unge kan lære noget af ham: Med sin virksomhed har Vincent skabt en forretning, der afbøder miljøforurening og afskovning, fordi han bruger naturressourcer på en måde, der gavner miljøet fremfor at bidrage til forurening og pres på naturen. Samtidigt har han skabt arbejdspladser for unge og kvinder, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i Kenya. Netop den tilgang mener Gitte at FGU-eleverne kan lære meget af. 

 “Videoerne viser, at man faktisk kan finde sin egen levevej, at det med at kaste sig ud i noget og gøre det kan lykkes. De viser, at man også kan skabe et andet liv end det her stressede liv, vi har, og gøre noget godt. Man kan faktisk lave sin egen lille biks og leve af det,” afslutter Gitte. 

 

Vincent laver genbrugspapir.
Vincent laver genbrugspapir.
Scroll to Top