blue arrow
blue arrow

Goldman Sachs kan blokere for grøn energi

Salg af DONG kan bremse grønne investeringer.  Miljøet bliver taberen.  Gevinsten scores af investorerne.

Problemet er, at GS kan fravælge grønne investeringer, der måske har længere tilbagebetalingstid end sorte alternativer, kul, olie og gas frem for vindmøller.

Det er at spille hasard, at Goldman Sachs får vetoret til DONGs strategi og nye investeringsområder. Det sætter den demokratisk valgte bestyrelses magt over styr. Denne vetoret følger med, hvis GS sidenhen sælger sin andel.

VedvarendeEnergi er fortaler for en demokratisk ledet elsektor. Hvis Goldman Sachs får vetoret som en del af beslutningen om at overtage en betydelig del af aktieposterne, vil GS kunne forhale eller direkte forhindre den demokratisk vedtagne danske VE-politik.

Der er brug for et forslag, der støtter den danske omstilling til vedvarende energi. Beslutningen bør sendes til frikast.

Bodil Kornbek, formand
VedvarendeEnergi
Klosterport 4 E, 1. sal
8000 Aarhus C.

blue arrowGiv din underskrift til “Nej tak til statens salg af DONG til Goldman Sachs”

Scroll to Top