I det lave vand langs kysten i Mombasa dyrker en gruppe unge drenge tangplanter. Foto: // Jakob Dall.
I det lave vand langs kysten i Mombasa dyrker en gruppe unge drenge tangplanter. Foto: // Jakob Dall.

Grønne hverdagshistorier med globalt udsyn 

Tilbage i marts rejste Steffen Elsborg Nygaard, projektleder hos VedvarendeEnergi, sammen med fotojournalist Jakob Dall til Mombasa i Kenya. Det skete som led i projektet ”Grøn i Verden” – finansieret af udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje. Målet med projektet er at oplyse og engagere unge etniske minoritetsgrupper i Danmark omkring bæredygtige initiativer fra verden omkring os – og at vække deres interesse for den grønne omstilling. Det skal ske gennem billeder, der indfanger en serie af grønne hverdagshistorier fra livet i Mombasa. Steffen fortæller om turen, hvilke billeder Jakob fik taget – og ikke mindst hvilke grønne hverdagshistorier blandt lokalbefolkningen i Mombasa, der gjorde særligt indtryk. 

Af Mikkel Weis Petersen 

”Det, jeg tror virker godt, er at finde de her små historier og fortællinger fra hverdagen, som børn og unge kan spejle sig i.” 

Sådan fortæller Steffen Elsborg Nygaard, projektleder hos VedvarendeEnergi, om projektet ”Grøn i Verden.” 

Med et hverdagsperspektiv skal projektet gøre emner som bæredygtig udvikling og klimabevidsthed mere relevante og relaterbare for danske børn og unge, som normalt ikke engagerer sig i den grønne omstilling. 

”I hverdagen kan vi finde de her små pointer og historier, som gerne skal være kaperbare for børn og unge på 12-17 år, og som forhåbentlig kan være et håndgribeligt supplement til de kæmpestore politiske problematikker, vi normalvis ser i medierne,” uddyber han. 

Med det mål i bagagen rejste Steffen og fotojournalist Jakob Dall til Mombasa i foråret. Her arbejdede de på at skabe en serie af fotokollager om hverdagen i Kenya og hvilken betydning bæredygtighed og klima har her. Håbet er, at fotokollagerne skal være med til at gøre store komplekse emner, som grøn omstilling og global udvikling, mere gennemsigtige for børn og unge i Danmark. 

En grøn historie om tangproduktion 

”Hver gang, der er en historie, så tager Jakob jo 10.000 billeder,” indleder Steffen sin genfortælling om forårets rejse. Men blandt de mange billeder fra turen gjorde særligt to historier indtryk – og den første handler om produktion af tang. 

”I Kenya fandt vi en historie om en gruppe af unge, som dyrkede tang ude i havet. Vi var ude at se hvordan de indfangede tangplanter, brækkede dem op i mindre dele, bandt dem med nylonsnor på små pinde i lavt vand, og ventede så i 6-8 uger inden de kunne høste ti gange så meget tang, som de satte ud,” fortæller Steffen, og uddyber videre: 

”Dernæst tørrer de tangen for primært at kunne sælge det som foder, men også for selv at spise noget af det som en ekstra kilde til ernæring.” 

Steffen håber, at en historie som denne kan bruges til at tale med et ungt dansk publikum om vigtigheden af en cirkulær økonomi – men også om at det er vigtigt at have alternative metoder til at tjene penge og producere fødevarer i en tid med flere og flere klimaforandringer: 

”Et samfund er jo ekstrem sårbart, hvis 95 procent af befolkningen for eksempel er beskæftiget med majsdyrkning, og at der så kommer en voldsom tørke eller oversvømmelse. Derfor er det vigtigt at diversificere sine indkomst- og ernæringskilder, og dermed have alternativer metoder at kunne gøre brug af til dagligt – heriblandt dyrkningen af tang.” 

På besøg hos Mombasas største losseplads 

En anden historie, som gjorde særligt indtryk på projektlederen, fandt sted lidt uden for Mombasa: 

”Vi besøgte den største losseplads i Mombasa, lidt uden for byen, hvor vi mødte to unge kvinder med deres børn, som havde nogle meget svære liv. Den ene kvinde levede af at samle skrald på lossepladsen, og sælge det plastik, hun kunne finde, for 20-30 øre pr. kilo. Nogle gange kunne hun også finde noget metal, og få lidt mere for det. Hun kunne dermed leve af at genanvende nogle ressourcer, som ellers var smidt væk. Men det var selvfølgelig nogle meget hårde skæbner at møde,” fortæller Steffen. 

Han er meget bevidst om ikke at romantisere de unges tilværelse, når den grønne vinkel på hverdagens fortællinger fra Kenya skal findes. Alligevel håber Steffen, at historierne fra Mombasa kan inspirere danske børn og unge til at forholde sig mere aktivt til både den grønne omstilling og den globale udvikling: 

”Vi prøvede at finde nogle positive vinkler på de historier vi fandt, selvom det selvfølgelig var svært. Men jeg tror, at danske børn og unge på sin vis kan spejle sig i de her konkrete hverdagsfortællinger om børne- og ungelivet i Kenya.” 

Igennem skildringen af hverdagslivet uden for Danmark håber projektlederen at bringe virkeligheden fra verden omkring os tættere på et ungt, dansk publikum. Det kan forhåbentligt øge opmærksomheden på de globale udfordringer og mulige løsninger på dem, som vi som samfund står overfor i dag:  

”Verden kommer på en måde tættere på igennem de her hverdagsbilleder, hvilket kan gøre det nemmere for danske børn og unge at fatte interesse for den grønne omstilling. Samtidig kan de her historier om andres liv og hverdag forhåbentlig få dem til at føle sig mindre fremmedgjorte over for de globale udfordringer, vi står overfor i dag,” afslutter han. 

 

I det lave vand langs kysten i Mombasa dyrker en gruppe unge drenge tangplanter. Foto: // Jakob Dall.
I det lave vand langs kysten i Mombasa dyrker en gruppe unge drenge tangplanter. Foto: // Jakob Dall.
Scroll to Top