Haastrup Energifællesskab tager næste skridt – og går sammen med Jordløse

Sidste forår satte VedvarendeEnergi fokus på, hvordan vi skaber en energiforsyning med mere borgerinddragelse – det skete med projektet “Planlægning og opstart af 5 Energifællesskaber.” Her indledte VedvarendeEnergi samarbejde med flere danske landsbyer om at udvikle lokale energifællesskaber, der skal forsyne borgerne med egenproduceret og grøn energi. Mens VedvarendeEnergi står for de tekniske, organisatoriske og juridiske undersøgelser, tilbyder EnergiTjenesten rådgivning til landsbyerne, som alle har taget stort ejerskab over projektet. Michaël Desveaux, formand for energifællesskabsforeningen i landsbyen Haastrup, fortæller om hvordan det er gået det seneste år i foreningen – og hvordan fællesskabet er vokset.

Af Charlotte Elisabeth Christiansen

Midt på et stykke grøn jord – tæt ved en vej – står en hvid vindmølle. Vinden blæser voldsomt, så møllens vinger svinger rundt med stor kraft. Fortsætter man et godt stykke ad den vej, der ligger ved siden af vindmøllen og dens snurrende vinger, kommer man i den ene retning til den fynske landsby Jordløse. I den anden retning ligger landsbyen Haastrup.

Her bor Michaël Desveaux, som er formand for landbyens energifællesskabsforening. Han har været med til at starte foreningen i 2022, da energipriserne var på himmelflugt. Det skabte interesse for grønne og vedvarende energiløsninger i byen, forklarer Michaël:

”Det startede med nogle høje regninger på el og gas, hvorefter nogle borgere i byen samledes for at undersøge mulighederne for at få fjernvarme og solceller. Vi bor et sted, der er kendt for sit stærke fællesskab, og vi ville undersøge mulighederne for en kollektiv energiløsning for på længere sigt at have nogle stabile energipriser.”

Det førte til at foreningen i 2023 blev en del af VedvarendeEnergis nyopstartede energifællesskabsprojekt sammen med fire andre landsbyer – blandt andet nabobyen Jordløse. Fælles for dem alle er, at de lokale borgere har et ønske om at drive deres egen bæredygtige og lokale energiforsyning, f.eks. med egenproduceret sol- og vindenergi.

En vindmølle sættes til salg – og det får fællesskabet til at vokse

Med støtte fra VedvarendeEnergi gik Haastrup Energifællesskab i gang med at undersøge mulighederne for energifællesskaber, og forstå de mange begreber og regler på området. De gik også i gang med at undersøge praktiske spørgsmål som hvor højt borgernes energiforbrug er, og hvor meget strøm der er behov for i byen.

Midt på året tog Haastrup Energifællesskab det næste skridt, da de på et sommermøde talte om nabobyen Jordløse og deres engagement i VedvarendeEnergis energifællesskabsprojekt: Den vindmølle, som står midt imellem Jordløse og Haastrup, var nemlig blevet sat til salg. De to landsbyer blev enige om at gå sammen om at købe den. Dog udviklede salget sig ikke helt som forventet.

”Ejeren af vindmøllen trak salget tilbage pga. en række forskellige årsager. Men det lykkedes os at indgå en aftale om forkøbsret, så når møllen sættes til salg igen, har vi mulighed for at købe den. Derfor har vi snakket med Jordløse om, at nu skal vi gøre os klar – både økonomisk og organisatorisk – så vi er helt klar til at købe, når vi får chancen igen,” fortæller Michaël.

Derfor er Haastrup og Jordløse siden blevet enige om at slå deres to energifællesskaber sammen til ét. Det skete formelt på en generalforsamling i marts i år – og nu håber både Michaël, resten af Haastrup og hele Jordløse at vindmøllen snart bliver sat til salg igen.

 

Scroll to Top