Klimaet kræver handling – og at alle er med i den grønne omstilling

Af Jonathan Ries

Ligesom året startede, slutter det desværre igen med corona som et altoverskyggende emne. Corona har selvfølgelig påvirket os alle – det gælder også vores indsatser i VedvarendeEnergi. Alligevel kan vi afslutte 2021 med at konstatere at det har været et godt år for VedvarendeEnergi. 

 Internationalt har vi fortsat vores vigtige advocacy arbejde og partnerskaber med lokale civilsamfundsorganisationer i Kenya og Mozambique. Vores team, der arbejder for ansvarlige investeringer, rykkede dagsordenen i en mere fossilfri retning både i OECD, FN og EU-kommissionen. I Danmark arbejder vi netop nu på at udvide vores koncept omkring aktive grønne borgergrupper, så det kommer til flere byer. Vores FGU-samarbejde giver os løbende nye perspektiver at få alle med i den grønne omstilling. Og indenfor vores politiske arbejde har partnerskaber med andre NGOer været nøglen til at få opbakning til energifælleskaber og lokal forankring af klimaomstillingen. 

 Vores arbejde for en hurtig og socialt retfærdig omstilling er ikke blevet mindre presserende efter at efterårets COP26 i Glasgow kun endte med beskedne resultater. Som jeg også skrev i en Ræson-kommentar, så må den grønne omstilling ikke blive til nødvendighedens politik. Vi må blive ved med at insistere på, at alle skal med i omstillingen; den brede befolkning skal have medejerskab og skal inddrages uanset om omstillingen foregår i Kenya, Bosnien eller Danmark. Hvis den grønne omstilling skal have opbakning i den brede befolkning på den lange bane, skal vi i dialog med hinanden, diskutere dilemmaer, vise de gode løsninger og inspirere hinanden – det gælder både for venner, naboer, erhvervsdrivende og politikere. For mange tiltag og løsninger findes ikke ved at sige “enten eller,” men “både og.”  

  I VedvarendeEnergi er vi gode til at gøre den grønne omstilling konkret og nærværende lokalt – her og nu, som der også er behov for, når der skal findes løsninger. I 2022 fortsætter vi med det, når vi begynder vores arbejde med retfærdig ressourcefordeling ved Victoriasøen i Tanzania, og når vi opstarter endnu flere aktive grønne borgergrupper i form af grønne værksteder i Danmark.  

 I det der er tilbage af 2021 er det blevet tid til at nyde juledagene med vores nærmeste og til at passe på hinanden. Vi ses igen i det nye år – og forhåbentlig til VedvarendeEnergis landsmøde den 30. april, hvor vi skal beslutte vores nye strategi. 

 Glædelig jul og godt nytår! 

Jonathan Ries 

Scroll to Top