Aktiviteter om Verdensmål og klima, og etablering af Grønne Værksteder

Sammen om Verdensmål

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har startet projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL, der har som formål at få flere seniorer til at engagere sig i FN’s verdensmål. De første otte biblioteketer er i gang med aktiviteter, og flere skal i gang i 2022.

For at bidrage til projektet har vi samlet nogle af de tilbud, som vi i VedvarendeEnergi har til både partnere og frivilliggrupper i civilsamfundet.

VedvarendeEnergi og de 17 verdensmål

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden – og for at få alle med i den grønne omstilling. Vores indsatser spænder bredt, men fælles for alt vores arbejde er et fokus på konkrete aktiviteter med et grønt formål.

I vores arbejde har vi især fokus på  fire af FN’s Verdensmål: 7) Bæredygtig energi, 10) Mindre ulighed, 12) Ansvarligt forbrug og produktion og 13) Klimaindsats. Vi arbejder både lokalt, nationalt og internationalt, og altid med et særligt blik for at engagere de mange fællesskaber i civilsamfundet, så vi sammen fremmer en bæredygtig verden

I Østafrika arbejder vi med tilpasning til klimaforandringerne, og internationalt arbejder vi bl.a. med klimaaftaler til COP-møderne og klimaplaner i EU. I Danmark arbejder vi politisk med klimalove, energifællesskaber, grønne puljer til civilsamfundet, cirkulær økonomi, reparationer og ansvarligt forbrug og hele paletten af vedvarende energi.

Lokalt har vi Energi- og Miljøforeninger, Grønne Værksteder, lokalgrupper for UngEnergi og projekter med bl.a. højskoler, lokale foreninger og ungdomsskoler.

Aktiviteter

Vi laver ofte arrangementer sammen med lokale partnere – f.eks. biblioteker, højskoler eller frivilliggrupper, der kan bibringe et lokalt perspektiv. Vi laver bl.a. følgende typer af arrangementer:

  • Foredrag og inspirationsoplæg – også online
  • Workshop og webinarer
  • Undervisningsforløb
  • Energitjek af bolig ved EnergiTjenesten.dk

Læs mere om vores arbejde her: Grøn og bæredygtig omstilling

Lokale Grønne Værksteder samt Energi- og Miljøforeninger

I et særskilt projekt hjælper vi med at etablere, understøtte og lave aktiviteter i form af lokale reparationsværksteder, som typisk består af mænd i alderen 60+ med interesse for at være en del af et praktisk fællesskab.

Dertil har vi lokale Energi- og Miljøforeninger rundt omkring i landet, som bl.a. arbejder med udstilling af forskellige former for vedvarende energi, fremvisning af passivhuse, foredrag om biogas, opstart af vindmøllelaug, udflugter til økosamfund og indsendelse af høringsvar på lokale klimaplaner.

Nogle aktiviteter har vi allerede finansiering til at tilbyde gratis, andre koster et mindre honorar. Dertil er der mulighed for at indgå et partnerskab, hvor vi sammen søger støtte til at lave eksempelvis et undervisningsforløb om klima eller energitjek af boliger.

Kontakt

Vil du vide mere om hvem vi er og hvad vi kan samarbejde om, se gå ind på www.ve.dk og  www.grønt-værksted.dk/ eller kontakt os direkte:

Nilas_small

Nilas Bay-Foged

Projektleder
Caroline_2_small-circle

Caroline Frøjk Odgaard

Medlemsservice
Scroll to Top