Klimaforandring kræver klimatilpasning: Rejse til Kenya skal inspirere projektprogrammer i Tanzania

I midten af september rejste VedvarendeEnergis internationale team til området omkring Victoriasøen i Kenya. Her har VE igennem flere år faciliteret et udviklingsprogram med fokus på klimatilpasning i samarbejde med en række lokale civilsamfundsorganisationer. Målet med rejsen var at drage inspiration fra det kenyanske udviklingsprogram til et nyt lignende program i Tanzania, som er i sin opstart. Finn Tobiesen fra VE, som var med på rejsen, fortæller om de to programmer, og hvordan de arbejder med klimatilpasning.

Af Emma Povlsen

På et bart stykke jord griber en mand en stor skovl, og begynder at grave et hul. Bunken med jord, han smider op ved siden af, vokser i takt med at hullet bliver større og større. Da manden er tilfreds med hullets størrelse, lægger han en plastikdug derned, og breder den ud, så den dækker hele hullet. Langsomt fylder han hullet med vand, inden han lægger en pumpe derned, som sikrer at vandet bliver udskiftet og derfor altid er friskt. Nu er hullet forvandlet til et dambrug, som er klar til opdræt af fisk.

Det er bl.a. projekter som ovenstående, som VE i de sidste 8 år har samarbejdet med lokale organisationer i Kenya om at understøtte. Formålet er at skabe en stærkere organisering af landmænd og borgere, så de bliver i stand til at handle, blive hørt og tilgodeset, når sparsomme ressourcer skal fordeles. Det er nemlig særligt i afrikanske lande som Kenya, at klimaet er under hastig forandring. Det har bl.a. ført til temperaturstigninger i Victoriasøen – som både Kenya og Tanzania grænser op til – og det giver færre fisk og en mindre diversitet af fisk.

For at de kenyanske borgere bedre kan tilpasse sig de nye livsvilkår, giver VE og partnerorganisationerne borgerne viden om land- og skovbrug, strategier for klimatilpasning samt viden om pligter og rettigheder i forhold til den lokale lovgivning – alt sammen gennem praktiske eksempler som dambrug, nye tørkeresistente afgrøder, træplantning og overrisling ved hjælp af solcelledrevne pumper.

Succesen i Kenya skal inspirere partnerorganisationer i Tanzania

De mange mennesker, som er involveret i programmet, er en tydelig indikation på programmets størrelse og omfang. Det har været en succes i en sådan grad at VE’s internationale team inviterede tre tanzaniske partnere med på en tur til Kenya. Formålet var at give partnerne et indblik i, hvordan programmet i Kenya igennem de sidste 8-10 år har taget sig ud. Tanzania står nemlig overfor nogle af de samme problemstillinger – affødt af klimaforandringerne – som Kenya tidligere har gjort, i forhold til landbrug, infrastruktur og arbejdsløshed. Dette har givet anledning til udveksling af erfaringer mellem de kenyanske og tanzaniske partnere. Den udveksling styrker muligheden for at skabe et fornuftigt grundlag for den videre udvikling af det tanzaniske projektprogram – hvor viden om klimaforandringer og klimatilpasningsstrategier på myndighedsniveau er i højsædet.

De nye partnere fra Tanzania så de mange aktiviteter i det kenyanske program og Finn Tobiesen, der er programkoordinator for projektprogrammet i Kenya, fortæller at tanzanianerne kom omkring alle hjørner af programmet – lige fra at se projekterne ude på landet, til at snakke med myndigheder, civilsamfundsnetværk, politikere og de kenyanske partnere.

Klimatilpasningstiltag er vejen frem

Det etablerede program i Kenya har bl.a. ført til mange vigtige klimatilpasningsprojekter indenfor landbrugssektoren, som er meget vigtig i landet. Et af de projekter handler om kunstvanding.

”Vi arbejder meget med solcelledrevne pumper til kunstvanding, da der er store områder hvor regnen kommer for sent, så man skal til at så om. Hvis man pludselig er fri for, at regnen helst skal komme på nogle bestemte tidspunkter, kan man dyrke grøntsager og fødevarer hele året rundt – med kunstvanding kan man således hjælpe bønderne rigtig meget,” fortæller Finn Tobiesen.

Kunstvandingsprojekterne er i høj grad rettet mod kvinder, da det oftest er dem, der står for at dyrke grøntsager og andre fødevarer til deres familier. Projekterne er altså en måde at sikre børn og familiers ernæring på. Her er der samtidigt fokus på at kvinderne i højere grad dyrker mere tørkeresistente afgrøder som cazava i stedet for f.eks. majs, som kræver en større vandmængde. Projekterne er på den måde et led i omstillingen af landbruget, som er en del af tilpasningen til klimaforandringerne.

Etableringen af det fremtidige projektprogram i Tanzania

Da Tanzania netop har nogle af de samme udfordringer som Kenya, vil programmet i høj grad indeholde de samme elementer.

Noget af det første og vigtigste, der skal arbejdes på, er at øge myndighedernes viden om klimaforandringerne og konsekvenserne af dem. Det gøres bl.a. ved brug af data indhentet fra civilsamfundet, som konkret belyser forskellige konsekvenser af klimaforandringerne:

”Det er for eksempel data på, at mange børn er fejlernærede, på grund af mangel på sunde fødevarer. Det betyder at vi specielt arbejder med projekter, som øger mængden af fødevarer, blandt andet ved hjælp af kunstvanding,” fortæller Finn Tobiesen. Han afslutter:

”Det handler om at opbygge en forståelse for hvad effekterne af klimaforandringer er, og hvad vi kan gøre ved det. Vi arbejder for at få styrket nogle civilsamfundsnetværk og nogle organisationsnetværk, der kan spille en rolle i dialogen med myndighederne.

Scroll to Top