John Otiep foran en af sine marker.
John Otiep foran en af sine marker.

”Når klimaet ændrer sig, forsøger vi også at ændre os”

Klimaet er allerede i hastig forandring. Det kalder på mere grøn omstilling, men også på klimatilpasning – særligt i de dele af verden og blandt de grupper af mennesker, som er ekstra sårbare overfor klimaforandringerne. Det gælder blandt andet de småbønder, der lever af at dyrke jorden omkring Victoriasøen i Kenya. Med hjælp og støtte fra kenyanske NGO’er som CREP Programme – en af VE’s samarbejdspartnere i vores internationale arbejde – er flere småbønder heldigvis godt i gang med at tilpasse sig de nye vilkår. Én af dem, der længe har arbejdet med at tilpasse sit landbrug til klimaet, er John Otiep. På trods af klimaforandringer er han selvforsynende og får et stabilt udbytte af sine afgrøder. Han fortæller, hvordan det lykkedes – og hvordan han siden er blevet en inspirationskilde i lokalområdet og en vigtig samarbejdspartner for CREP Programme.

Af Charlotte Elisabeth Christiansen

Langs en ujævn og jordet vej strækker grønne marker sig, så langt øjet rækker. Ind imellem flere af markerne står rækker af høje træer, der skygger for den skarpe og bagende sol. Bag nogle af træerne gemmer en stor, grøn græsplane sig – og midt på den et sort hus med et rødligt tag. Overfor huset er en stor, indhegnet køkkenhave, hvor jorden er helt tildækket af grønne planter, og ved siden af huset vandrer en flok klukkende høns og kyllinger i deres hønsehus. På den anden side er der endnu flere stykker jord, der er plantet til med både banantræer, sojabønner, græskar og mange andre slags afgrøder. Langs en af markerne kommer en mand gående, mens han løfter sin hånd til en hilsen.

Manden er John Okelo Otiep. På hans farm her i Awendo, Migori i Kenya, bor han sammen med sin familie. Her dyrker han landbrug med frugt-og grøntsagsproduktion, dyrehold med kyllinger og køer, og produktion af mælk og æg. Desuden arbejder han med at bevare og beskytte kvaliteten af jorden og vandet, som bruges til dyrkningen. Den økologiske farm, han har i dag, har han haft siden 2001. Men egentligt har John arbejdet med landbrug det meste af sit liv som selvudlært farmer.

I begyndelsen handlede arbejdet udelukkende om at han kunne brødføde sin familie – og derfor dyrkede han traditionelt landbrug. Men med tiden er John blevet mere og mere engageret i sit fag, og det resulterede i, at han begyndte at sætte spørgsmålstegn ved det traditionelle landbrug og dets metoder.

”Jeg indså, at jeg ikke kunne brødføde min familie på den her måde. Jeg begyndte derfor at prøve forskellige metoder af, og fandt et miljøprogram hos en NGO, som jeg blev en del af. Her fik jeg gode råd til hvordan jeg kunne bære mig ad, jeg modtog frø til at plante afgrøder, og de tilbød hjælp med teknologi, der lettede arbejdet. Siden har jeg kun arbejdet med bæredygtigt, økologisk landbrug,” forklarer John.

Jorden er blevet sværere at dyrke – men push-pull-metoden gør det nemmere

Med miljøprogrammet fik John kendskab til en lang række af agro-økologiske metoder, som han siden har videreudviklet. Og det har været en nødvendighed: For klimaforandringerne har gjort det langt vanskeligere at dyrke jorden end tidligere, og det er svært at få tilstrækkeligt udbytte af afgrøderne. Det skyldes at regn- og tørketiden ikke falder, som den plejer, at afgrøderne får flere og nye sygdomme, og at jorden er udpint og af dårligere kvalitet – og det påvirker høsten.

”Når klimaet ændrer sig, forsøger vi også at ændre os. Klimaforandringerne vil påvirke os – derfor arbejder jeg med Smart Climate-teknologien,” fortæller John.

Det betyder, at han bl.a. planter mange forskellige slags afgrøder – også tørkeresistente – sammen, side om side, på ét jordstykke. Metoden, der både bekæmper plantesygdomme og inficering af afgrøderne med ukrudtsplanter, kaldes push-pull, og John har brugt den i mange år med stor succes. Den fungerer ved at han planter resistente push-afgrøder tæt sammen med de pull-afgrøder, der tiltrækker ukrudt og sygdomme. På den måde kan ukrudt og sygdomme holdes ”fanget” ved én enkelt afgrøde, uden at sprede sig til resten af marken.

Udover push-pull-metoden, bruger John selektiv ukrudtsbekæmpelse, som minimerer mængden af ukrudt, men samtidigt gøder jorden til gavn for afgrøderne. Både ukrudtsbekæmpelsesmidlerne og push-pull-metoden har gjort en afgørende forskel for hans udbytte. For både klima- og miljøpåvirkninger har gjort det vanskeligere at bekæmpe ukrudtet, der vokser hurtigere og tager mere plads – og flere ukrudtsplanter er begyndt at være resistente overfor kemikalier, der normalt får dem til at forsvinde. I det østlige Afrika er det især ukrudtsplanten striga, som udgør et stort problem. Det er en parasitisk ukrudtsplante, der bl.a. påvirker majs – en af de mest populære afgrøder i Kenya – som den suger næring fra, så afgrøden ikke kan vokse tilstrækkeligt. Når først ukrudtet har inficeret en farm, påvirker den høsten i alvorlig grad – udbyttet kan blive reduceret op mod 30-100 procent.

Men med push-pull-metoden er det lykkedes John at bekæmpe ukrudtet:

”Når man planter forskellige afgrøder sammen, kan man udbytte de stoffer, der findes i nogle afgrøder, som dræber striga-planterne. Det er kun blevet vigtigere, fordi ukrudtet lever af den næring, der er i jorden. Tidligere havde man mere jord, så der var problemet lidt mindre, men i dag har de fleste færre hektar, og det betyder at man kan ende med kun at have en dårligere og mere næringsfattig jord. Så det er vigtigt at arbejde med jordforbedring. Derfor laver jeg også kompost af bl.a. grøntsagsrester, og bruger den til at gøde jorden,” fortæller han.

Agro-økologien gør en afgørende forskel – og gør John og familien selvforsynende

At John for efterhånden mange år siden gik over til at bruge de agro-økologiske metoder som push-pull har gjort en afgørende forskel for John og hans familie.

Metoderne sikrer dem velvoksne og raske afgrøder, men også en stor variation i de typer af afgrøder, som de har på farmen. Det gør dem mindre sårbare overfor klimaforandringer og vejrudsving, som kan påvirke høsten af nogle afgrøder. Samtidigt er det med til at gøre familien selvforsynende – noget, som John også længe arbejdede på at sikre.

Derfor tæller rækken af afgrøder bl.a. majs, bananer, ananas, sweet potatoes, jackfruit og kassava, som hver især har forskellige egenskaber og er rige på forskellige næringsstoffer. Derudover har John et hønsehus, som giver familien æg og sommetider kød fra hønsene samt køer, der giver mælk. Den seneste tilføjelse til farmen er et bassin til fisk, så familien er sikret endnu større variation i den mad, der kommer på bordet.

At John har så mange forskellige typer mad på farmen gør, at familien har al den mad, de har brug for –  året rundt. Samtidigt sikrer farmen dem økonomisk, forklarer John:

”Siden 2008 har jeg været i stand til at brødføde min familie med mit eget landbrug – så vi er helt selvforsynende. Jeg producerer også nok til at sælge f.eks. afgrøder til dyrefoder, æg og mælk – og det betyder at der også er penge til at alle mine fem børn kan gå i skole. Det betyder rigtig meget, og gør mig meget glad.”

John deler ud af sin viden om agro-økologi – til inspiration for andre farmere

Det er ikke kun John og hans familie, der nyder godt af hans store succes med at drive økologisk landbrug. John har arbejdet med de agro-økologiske metoder så længe og med så gode resultater, at han i dag er en stor inspirationskilde for andre bønder i lokalområdet. Her deler han ud af sin viden, så andre farmere også kan bruge metoderne og få større udbytte af deres landbrug.

Det har ført til, at John er blevet samarbejdspartner for den kenyanske civilsamfundsorganisation CREP Programme – en af VE’s samarbejdspartnere – som arbejder med landbrug, fødevaresikkerhed og bæredygtig udvikling blandt sårbare befolkningsgrupper.

Sammen med dem – og andre organisationer – har han deltaget i flere landbrugsmesser og -udstillinger i både Kenya og Ghana for at vise og fortælle om sit arbejde. John har også været en del af et projekt, hvor han viser andre farmere og partnere, hvordan han arbejder med agro-økologi. Det har ført til, at der lokalt nu er mere mobilisering omkring agro-økologien, hvor flere farmere arbejder med de samme metoder, og de gør det sammen.

På den måde har Johns og CREP Programme’s arbejde været vigtigt for hele lokalsamfundet – og det fortsætter det med at være. Også i de kommende fire år, hvor netop agro-økologi som metode til at hjælpe sårbare grupper med at tilpasse sig et klima i forandring, er et væsentligt element for VedvarendeEnergis internationale arbejde – sammen med politiske indsatser, der styrker fattige småbønders modstandsdygtighed. Det arbejde og den fortsatte udvikling i lokalsamfundet vil også påvirke John og hans familie positivt:

”Folk kommer forbi farmen for at lære nu – og det betyder også en større indkomst,” afslutter John.

 

John Otiep foran en af sine marker.
John Otiep foran en af sine marker.
Scroll to Top