k bes bk web
k bes bk web

Oliepriserne skal op igen

Af Bodil Kornbek, formand VedvarendeEnergi

En tankfuld benzin er blevet 100 kr. billigere på grund af den lave oliepris. Det glæder vi os over, hver gang vi tanker, men det er faktisk skidt for vores energipolitik.

I 80’erne stod vi  med et lignende prisfald på olien. Schlüter-regeringen reagerede og hævede afgiften på olie til opvarmning og transport. Dengang var det af hensyn til betalingsbalancen. I dag skal vi gøre det af hensyn til den langsigtede omstilling til vedvarende energi, som alle folketingets partier (på nær Liberal Alliance) har tilsluttet sig.

k bes bk web

Vedvarende energi i Danmark vil sige vindmøller i stor stil, og den store opgave i det projekt er ikke at bygge vindmøller – der er vi allerede langt – men at  bruge vindenergien effektivt. På det punkt har vi langt igen, og i dag sælger vi meget af vores vindmøllestrøm billigt til udlandet. Sidste år fik vi sølle 8 øre/kWh for 13% af vores vindkraftproduktion.

Et oplagt indsatsområde er de 285.000 oliefyr, der opvarmer boliger landet over. I mange tilfælde vil de med fordel kunne udskiftes med jordvarme eller luft-vand varmepumpe, der bruger strøm. Derved kan hver tiende danske husstand blive opvarmet med grøn vindkraft i stedet for forurenende og dyr olie. Det koster selvfølgelig  at udskifte sin varmekilde, og med den nuværende lave oliepris er det kun attraktivt at udskifte helt gamle oliefyr. Det modarbejder omstillingen til vedvarende energi.

Et andet oplagt område er bilparken. Der er så småt kommet gang i salget af elbiler i Danmark, som kører på strøm i stedet for forurenende benzin og diesel. En anden grøn fordel ved elbiler er, at de kan oplades om natten, hvor elforbruget er lavt, men hvor vindmøllerne snurrer ufortrødent. Den lave benzinpris gør naturligvis investering i elbiler mindre attraktiv, og det er skidt for den grønne omstilling.

Og ja, vi har virksomheder i Danmark, som er konkurrenceudsatte ift. energipriser, som vi skal tage hensyn til. Det havde vi også 1987, og det løste vi fint dengang. Og ja, vi betaler allerede mange skatter og afgifter i forvejen. Men så er der  jo også mange skatter og afgifter vi kan lempe, når vi hæver afgiften på olie.

Bodil Kornbek
Klosterport 4E
8000 Aarhus C
Tlf: 23602701

Scroll to Top