blue arrow
blue arrow

VedvarendeEnergi afslutter projekt i Mozambique

Da VedvarendeEnergi i 2004 startede et samarbejdsprojekt i Sofala i Mozambique, var en af problemstillingerne, at kun knap 3% af befolkningen i Sofala-provinsen havde adgang til elektricitet. Træ var den primære energikilde, og de lokale beboeres behov for brænde har, sammen med tømmerfirmaers jagt på værdifuldt hårdt træ, ført til kraftig skovhugst i området.

I Sofala har det medført at mængden af bl.a. træer er faldende. For lokalbefolkningen betød det, at de mistede adgangen til det livsvigtige brænde.
Nu står projektet, der blev døbt SEALAS – Sustainable Energi in Local Areas of Sofala, foran sin afslutning. Og derfor har eksterne konsulenter i efteråret 2013 været nede og besøge projektet for at evalurere resultaterne.

Solceller og brændekomfurer er kun en del afløsningen

Projektet er forløbet over to faser: Første fase fra 2004 til 2009 og anden fase fra 2010 til slutningen af 2013. Og nogle af de mindre problemstillinger, vi har arbejdet med i Sofala, var at finde alternative energikilder til brændehugsten, arbejde med en mere effektiv skovforvaltning og opsætte små solcelleanlæg.
Bæredygtig udnyttelse af lokale naturressourcer som et redskab til konkret fattigdomsbekæmpelse har været krumtappen i projektet.

For VedvarendeEnergi er det dog hele tiden kernen i alle vores internationale projekter, at vi ikke leverer løsningerne, men arbejder med at opbygge lokal kapacitet i små udvalgte samfund, så de selv kan planlægge og udføre udviklingsprojekter, herunder grønne energirelaterede indsatser, og opbygge samarbejde med de lokale myndigheder. Et af resultaterne er blevet til i alt 9 lokale energicentre.

ADEL er blevet en styrket samarbejdspartner

Efter at have gennemgået projektet, vurderede evalueringsteamet, at projektet havde været kraftigt medvirkende til at opbygge ADEL til at blive en respekteret civilsamfundsorganisation i provinsen og en organisation, hvis erfaringer og holdninger som dele af embedsværket inden for energi og miljø i Maputo respekterede.

Demonstrationsprojekter har været en gennemgående metode i alle årene, og hovedansvarlig for gennemførelsen af SEALAS har været ADEL, den ene af VedvarendeEnergis partnere i Mozambique. Det samlede budget for fase 1 og 2 har været på ca. 12 mil. Dkr.

Opsparingsgrupper har succes

Et andet tiltag VedvarendeEnergi har arbejdet med, i samarbejde med andre organisationer, har været oprettelsen og videreførelsen af små opsparingsgrupper – som blev en overvældende succes.

Opsparingsgrupperne har vist sig at være et effektivt redskab til at nå de fattigere dele af befolkningen. Kvinder, som traditionelt er vanskelige at nå for udviklingsprojekter i Afrika, udgjorde mere end 60% af medlemmerne i opsparingsgrupperne.

Mere sløjt stod det til med at få den opsparede kapital til at gå til vedvarende energi eller miljøformål. Pengene blev primært brugt på skolegang, bryllupper og begravelser, uventet sygdom og små forretninger. Under 3% blev brugt til miljø og energi tiltag.

Børn er energiambassadører

Selv om projektet som nævnt havde en fattigdomsorienteret tilgang, var det svært for evalueringen at afgøre, i hvor høj grad de fattigste reelt var blevet berørt af aktiviteterne.

Derimod har opsparingsgrupperne og lokale miljøgrupper på skolerne haft stor succes med fattigdomsbekæmpelse. Miljøgrupperne er målrettet mod skolebørn, der med afsæt i den nationale undervisningsplan, arbejdede for forbedret miljø- og energi undervisning. Evalueringen fandt, at børnene havde været effektive miljø- og energiambassadører overfor forældrene.

Evalueringen var skeptisk med hensyn til bæredygtigheden af de oprettede lokale energi centre. Kun en til to ud af de ni oprettede så på nuværende tidspunkt ud til at være i stand til at stå på egne ben. Der var en klar tendens til at gruppen omkring energicentrene ikke var alt for ivrige med at inddrage øvrige dele af det lokale samfund i dets aktiviteter og vidensopbygning.

Anbefalinger til fremtiden

Evalueringen anbefalede et fremtidigt tættere samarbejde med lokale myndigheder. Med henblik på at opnå større chancer for en langsigtet bæredygtighed kan et fremtidigt projekt arbejde for bedre ’markedsføring’ af de muligheder, der ligger i at udnytte lokale love og fonde, der kan sikre midler til lokal samfundene.

Mens SEALAS projektet bliver afsluttet ved udgangen af december har VedvarendeEnergi netop underskrevet en tre årig samarbejdsaftale med ADEL. De mest lovende dele af SEALAS projektet vil blive videreført under denne aftale.

 

Scroll to Top